Bratislava je po prívalovom daždi opäť prejazdná


Včerajšia prietrž mračien v Bratislave v priebehu pár minút zaplavila podchody, podzemné garáže, ako aj vozovky, z ktorých nestíhala do kanálov odtekať voda. Skomplikovalo to aj dopravu. A nielen pozemnú. Letisko muselo prerušiť prevádzku. Po celom meste boli zaznamenané výpadky elektriny.

Pohotovostné zložky magistrátu okamžite prijali opatrenia a začali odčerpávať vodu z podchodov a najproblémovejších úsekov ciest prostredníctvom čerpadiel. Zároveň tak prečisťovali kanalizačné vpusty upchaté od nečistôt, ktoré voda stiahla so sebou. Pracovníci do neskorých nočných hodín odstraňovali bahno a blato z komunikácií, pričom veľkým problémom boli vodou vyrazené kanalizačné poklopy. Najproblémovejšie úseky boli v lokalitách Pionierska, Račianska, Ružinovská, Gagarinova, Bajkalská, Záhradnícka a ďalšie, kde hlavné mesto v spolupráci s hasičmi  zabezpečovalo odsávanie vody.

Jedným z problémových úsekov bol aj aktuálne rekonštruovaný podchod na Trnavskom mýte, v ktorom bolo potrebné odstránenie vody na viacerých miestach. Kvôli náhlemu zvýšeniu hladiny v podchode došlo aj k zatopeniu dočasných elektrických rozvádzačov a následnému výpadku elektrickej energie. To zároveň spôsobilo odstavenie čerpadiel vody. Následne tak bola voda odčerpávaná prostredníctvom kalových čerpadiel, ktoré boli napojené na benzínové/dieselové agregáty. Pomoc na mieste zároveň poskytovali aj hasiči so svojimi čerpadlami. Podchod v týchto mesiacoch prechádza veľkou rekonštrukciou a v tejto fáze ešte nie sú sfunkčnené zariadenia na odčerpávanie vody.

Hlavné mesto ďakuje všetkým zložkám, ktoré pomáhali odstraňovať následky prívalového dažďa v Bratislave. Už v nočných hodinách boli úseky ciest prejazdné, pričom do skorých ranných hodín boli zároveň ručne dočisťované cesty, podchody a podjazdy v meste.

Súvisiaci obsah

Komentáre