Bratislava obmedzuje ťažbu dreva, v lesoparku vznikne rozsiahle územie bez rúbania stromov


Bratislavské lesy majú dvoch rôznych pánov. V časti, ktorú spravujú štátne LESY SR (Devínska Kobyla), sa bohužiaľ stále zameriavajú na pestovanie a ťažbu dreva. Naopak, v lesoch ktoré vlastní priamo mesto Bratislava, sa dejú postupné zmeny k lepšiemu. Už od roku 2014 je v mestských lesoch výrazne znížená ťažba dreva za účelom podpory rekreácie pre obyvateľov.

 

„Sľúbil som Bratislavčanom a Bratislavčankám, že budem bojovať za naše lesy. Som veľkým fanúšikom  Malých Karpát. Volám ich bratislavský poklad. To, že sa v našich mestských lesoch podarilo od roku 2014 znížiť ťažbu dreva z 18-tisíc kubíkov na 5-tisíc je na slovenské pomery unikátny precedens. Máme tu ale aj lesy, ktoré nie sú v majetku Bratislavy a na ktoré sa Štátny podnik Lesy SR pozerá skôr ako na kubíky dreva, ktoré môže vyťažiť. S týmto nemôžem súhlasiť. Pre nás sú to stále rekreačné lesy. To najdôležitejšie, čo máme, kam sa rodiny chodia prechádzať, tráviť voľný čas, športovať“, uviedol k téme primátor hlavného mesta M. Vallo.

 

Z ankety s verejnosťou, ktorá sa uskutočnila v roku 2017 pri tvorbe Koncepcie rozvoja Mestských lesov v Bratislave, ale aj z rozhovorov so záujmovými skupinami vyplynulo, že návštevníkom lesoparku  prekáža najmä ťažba dreva, developerské aktivity a pohyb motorových vozidiel v lese. Zároveň by ocenili, ak by v bratislavských lesoch bolo územie ponechané prirodzenému vývoju,  kde by boli tieto rušivé vplyvy eliminované.

 

Tím odborníkov, zložený z lesníkov, urbanistov a ochranárov, pod vedením architekta a urbanistu Petra Žalmana, vypracoval návrh Zonácie územia Mestských lesov. Dokument je už hotový a 7. marca budú o ňom rozhodovať poslanci na  zastupiteľstve.

 

„Zonácia prináša jasné pravidlá pre citlivý rozvoj rekreačných miest a lepšiu ochranu prírody pri úplnom zachovaní voľného pohybu osôb. Je to kľúčová zmena vnímania prímestských lesov na Slovensku. Ako mestský poslanec mám jasný cieľ, aby sa bratislavský lesopark stal lídrom v podpore rekreácie a ochrany prírody a bol inšpiráciou aj pre štátne lesy, ktoré na území Bratislavy hospodária nešetrne”, doplnil Jakub Mrva (Iniciatíva Naše Karpaty, člen pracovnej skupiny).

 

Návrh rozdeľuje územie lesoparku do troch zón:

 

Prvá je „Zóna intenzívnej rekreácie”, do ktorej patria najviac navštevované miesta ako Partizánska lúka, Kamzík, Horáreň Krasňany či Kačín. Okrem existujúcich atrakcií pre návštevníkov tu bude možné budovať aj nové rekreačné prvky ako detské ihriská, altánky, promenádne chodníky pri rybníkoch a pod.

 

Druhá „Zóna rekreácie, ochrany prírody a lesného hospodárstva“ bude pokojnejšia, bude to les, ako ho poznáme dnes. Vrátane limitovanej ťažby dreva, ktorá však neslúži na zisk, ale na postupnú premenu kedysi hospodárskych, monokultúrnych lesov na lesy rekreačné.

 

Zvyšok, až 54%, bude tvoriť tretia „Zóna kľudu“, kde už bola ukončená premena lesov na stabilné, vekovo a druhovo pestré lesy. Rekreáciu a šport si tak budú v tejto zóne môcť návštevníci vychutnať bez ťažby dreva, rušivého pohybu áut a stavebnej činnosti, a to na viac ako polovici územia lesoparku. Práve o túto formu autentickej prírody je zo strany obyvateľov čoraz väčší  záujem.

 

Vďaka postupnému znižovaniu a zjemňovaniu ťažby predstavuje dnes bratislavský lesopark jedno z najvýznamnejších miest pre ochranu prírody v celých Malých Karpatoch. Schválením zonácie nám tu teraz vznikne najväčšie súvislé územie bez ťažby dreva na západnom Slovensku. Vďaka bezzásahovému režimu sa pomaly zvyšuje schopnosť týchto porastov zadržiavať vodu, vrátane prívalových dažďov. Návštevníci sa počas celého roka môžu tešiť z množstva vzácnych druhov živočíchov, ktoré tu nachádzajú bezpečné útočisko, najmä v porovnaní s okolitými hospodárskymi lesmi a poľovnými revírmi“, uzatvára Jaromír Šíbl (ochranár, člen pracovnej skupiny).

 

Vo všetkých zónach sa budú odstraňovať nebezpečné či spadnuté stromy v tesnej blízkosti turistických a cyklistických trás. Rovnako na celom území ostáva zachovaná možnosť voľného pohybu osôb či zberu lesných plodov. Zonáciou nepribúdajú žiadne zákazy pre návštevníkov, nové pravidlá sa stanovujú len pre manažment územia a ťažbu dreva.

Súvisiaci obsah

Komentáre