Bratislava opakuje výberové konanie na pozíciu náčelníka/-čky Mestskej polície


Mesto Bratislava opakuje výberové konanie na pozíciu náčelníka/-čky Mestskej polície, nakoľko v predchádzajúcom konaní na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení uchádzačov ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do Mestského zastupiteľstva.

Následne vzhľadom na výsledok výberového konania poslanci na mestskom zastupiteľstve rozhodli o odvolaní náčelníka Mestskej polície Mareka Gajdoša k 31.7. 2020. Týmto dátumom Marek Gajdoš končí vo funkcii náčelníka a odchádza pracovať do súkromného sektora.

Úlohou Mestskej polície je zodpovedne chrániť obyvateľky a obyvateľov Bratislavy a dohliadať na poriadok v meste, aby bolo bezpečné a príjemné pre život. Preto sme pri výbere náčelníka/-čky obzvlášť pozorní a hľadáme kvalitných kandidátov, ktorí môžu byť pre Mestskú políciu a jej smerovanie prínosom. Uchádzači/-ky sa môžu do výberového konania prihlásiť do 19.8. 2020.  

Vypočutie kandidátov pred výberovou komisiou je naplánované v priebehu septembra 2020. Každý kandidát bude mať priestor 15 minút na prezentáciu vízie rozvoja organizácie, 15 minút je vyhradených na otázky výberovej komisie a 15 minút na otázky verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi poslancov Mestského zastupiteľstva.

Zoznam členov výberových komisií, životopisy uchádzačov aj ich prezentácie sa budú nachádzať na webstránke mesta v časti Výberové konania sedem dní pred vypočutím.

Meno úspešného/-ej uchádzača/-ky na základe rozhodnutia výberovej komisie predloží primátor hlavného mesta na hlasovanie do Mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o menovaní do funkcie.

Súvisiaci obsah

Komentáre