Bratislava podpísala Memorandum, chce získať ďalší objekt na vybudovanie mestských nájomných bytov


Hlavné mesto iniciovalo v roku 2019  otvorené rokovania o zámene pozemkov a objektov s cieľom získať do vlastníctva budovu internátu za účelom zvýšenia počtu mestských bytov pre Bratislavu. Predpokladáme, že vďaka tejto partnerskej spolupráci získa Bratislava 62 nových nájomných bytov. Do procesu zámeny vstúpila aj Mestská časť Záhorská Bystrica, ktorá má záujem v areáli učilišťa zriadiť základnú školu. Bratislavský samosprávny kraj tam zase počíta so sociálnym zariadením pre odkázaných. 

Hlavné mesto poskytne do zámeny nevysporiadané pozemky pod budovami župy na území hlavného mesta. Súčasťou dohody bude teda aj následný prenájom časti pozemkov a objektov pre vzdelávacie potreby MČ Záhorská Bystrica.

O zámere zrekonštruovať v objekte byty vhodné na nájomné bývanie budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva približne na prelome rokov 2020/2021.

Pred samotnou rekonštrukciou bude potrebné v rámci prípravných prác vyhodnotiť technický stav objektu, na základe ktorého  mesto vyberie dodávateľov projekčných a realizačných prác. Tiež skladba nájomných bytov bude určujúca, akým spôsobom bude rekonštrukcia financovaná.

https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=71431&p1=63794

Súvisiaci obsah

Komentáre