Bratislava podporí medzigeneračné prepojenie, aj deti a rodiny v ohrození


Projekty v medzigeneračnej výzve umožnia starším obyvateľom a obyvateľkám mesta zapojiť sa do aktivít nielen so svojimi rovesníkmi, ale pomôžu im prepojiť sa s ďalšími vekovými skupinami a generáciami. Tréningy a workshopy majú napomáhať posilňovaniu dobrej pamäti, koncentrácii či podporovať seniorov pri používaní nových moderných technológií. Projektové aktivity budú prepájať generácie pri starostlivosti o životné prostredie v Mestskom ovocnom sade, pri tvorení bylinkovej záhrady alebo v kreatívnych dielňach. Sú pripravované aj s ohľadom na ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako aj na starších ľudí s degeneratívnymi ochoreniami, čím pomôžu lepšie si navzájom porozumieť a učiť sa od seba. 

  

Podporené projekty pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození sú zamerané na pomoc pri domácom učení, podporu a poradenstvo vo vzťahoch s rovesníkmi a dospelými v náročných situáciách, ktoré sú spojené s dôsledkami pandémie a taktiež s existenčnými problémami, domácim a partnerským násilím. Okrem toho sa zameriavajú na rodiny s autistickým členom,  ktoré môžu mať ťažkosti pri starostlivosti o nich alebo sú v akútnej rodinnej kríze a potrebujú podporu.  

 

Projekty určené na prevenciu a znižovanie rizík v ohrozených lokalitách budú naďalej založené na práci v teréne s vylúčenými komunitami a skupinami v ohrození a tiež ich podpore. Súčasne sa zameriavajú na vytváranie podporného prostredia pre tých, ktorí sa usilujú o návrat do bežného života.

 

Mesto považuje systematický rozvoj grantových programov v sociálnej oblasti, podporu a spoluprácu s občianskou spoločnosťou za nezastupiteľnú súčasť uplatňovania sociálnych politík na lokálnej úrovni. Táto spolupráca je nevyhnutná pre to, aby sa pomoc a podpora dostávala k tým najohrozenejším či najviac vylúčeným komunitám, zlepšovala sa kvalita života v našom meste a Bratislava sa tak skutočne stávala mestom pre všetkých. 

Súvisiaci obsah

Komentáre