Bratislava sa pripravuje na možný návrat pandémie


Z prvej vlny pandémie vieme, že práve zariadenia pre seniorov môžu byť veľmi rýchlo najviac ohrozené pri zhoršení pandemickej situácie.  Uvedomujeme si, že sociálne kontakty a podpora blízkych sú zvlášť pre starších ľudí dôležité, napriek tomu v záujme ich ochrany pristupujeme k prísnejším opatreniam u ležiacich pacientov a ťažko chorých klientov v štyroch z našich siedmich zariadení pre seniorov a od 15. júla u nich odporúčame obmedziť návštevy, rešpektujúc výnimky stanovené Úradom verejného zdravotníctva pre pacientov s paliatívnym sprevádzaním v terminálnom štádiu ochorenia. Sme si vedomí dopadu týchto opatrení, preto zároveň posilňujeme komunikáciu klientov s blízkymi prostredníctvom technológií.

Ďalším zraniteľným miestom zariadení pre seniorov môžu byť napriek školeniam samotné zamestnankyne a zamestnanci s cestovateľskou anamnézou (opatrovatelia, zdravotné sestry, ošetrovatelia, sociálni pracovníci). Rozhodli sme sa preto, že v prípade, keď im po návrate zo zahraničia neumožňuje bezplatné testovanie na COVID-19 štát, ponúkne im túto možnosť mesto. Zároveň ich edukujeme, aby sa vyhýbali situáciám, ktoré majú zvýšený potenciál nákazy novým koronavírusom a aby dbali na dôsledné dodržiavanie zavedených hygienických opatrení, teda nosili rúško, pravidelne si umývali ruky a dodržiavali dostatočný odstup.

Prísnejšie opatrenia zavádzame aj na samotnom magistráte. Našim zamestnancom neodporúčame dovolenku mimo územia SR. Tí zamestnanci, ktorí sa vrátia z dovolenky (teda pobytu minimálne po dobu dvoch a viac dní) zo zahraničia, majú nariadenú domácu izoláciu v podobe práce z domu. Takáto domáca karanténa musí trvať minimálne sedem kalendárnych dní. Ak sa počas tohto obdobia neobjavia príznaky ochorenia COVID-19, môže sa zamestnanec vrátiť na pracovisko. Nakoľko aj na Slovensku máme epicentrá nákazy, odporúčame tiež sledovať aktuálne správy a vyhýbať sa lokalitám s vyšším výskytom ochorenia.

Mesto Bratislava doposiaľ zvládlo stret s novým koronavírusom príkladne. Prosíme všetky Bratislavčanky a Bratislavčanov, ale aj všetkých návštevníkov mesta, aby boli aj naďalej trpezliví a tolerantní k svojmu okoliu a chránili svoje zdravie. Lebo disciplína je aj naďalej naša jediná vakcína.

Súvisiaci obsah

Komentáre