Bratislava tento rok zažila historickú opravu ciest


„Aktuálne ukončujeme historicky najväčšiu opravu ciest, akú Bratislava zažila. V tomto roku sme totiž opravili desaťnásobne viac kilometrov jazdných pruhov ako v roku 2014. Bratislava má 121 kilometrov nových jazdných pruhov, viac ako 20 kilometrov opravených chodníkov a 19 vynovených zastávok MHD. Chcem sa poďakovať vodičom za trpezlivosť, za odmenu sa nám bude jazdiť kvalitnejšie a komfortnejšie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Poslednou veľkou opravou bola oprava Peknej cesty, v rámci ktorej mesto vybudovalo cyklotrasu, opravilo poškodený chodník a vybudovalo 8 bezbariérových priechodov pre chodcov. Aktuálne prebiehajú ešte opravy ciest spojené aj s opravou chodníkov či zastávok MHD. Medzi nimi napríklad oprava zastávky MHD na Námestí hraničiarov, oprava vozovky a zastávky MHD na Starých gruntoch či oprava vozovky a chodníka na ulici Hany Meličkovej. Posledné drobné opravy, ktoré ukončia tohtoročnú sériu opráv, bude oprava vozovky na Čučoriedkovej, Žellovej a Dolnozemskej. Tie sa začnú začiatkom novembra.

Hlavné mesto tento rok opravovalo komunikácie v každej mestskej časti. Prioritne boli opravy zamerané na hlavné ťahy, ako napríklad Dolnozemská, Bajkalská, Brnianska či Panónska, ktoré patria medzi najvyťaženejšie komunikácie v meste. Okrem toho mesto opravovalo aj cesty vo veľmi zlom technickom stave, ako napr. Pionierska ulica, v rámci ktorej sa realizovala výmena prídlažby a výmena a výšková úprava kamenných obrubníkov. Išlo o technologicky a časovo náročnú výmenu, ktorá bude ukončená v najbližších dňoch.

Hlavné mesto investovalo do historicky najväčších opráv ciest celkovo 18,5 miliónov eur, z čoho je 9,5 mil. bolo z rozpočtu mesta a 9 mil. eur tvorila vládna dotácia.

Za posledné štyri roky hlavné mesto opravilo 269 km ciest, 60 km chodníkov a zrealizovalo 435 bezbariérovo upravených priechodov pre chodcov.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre