Bratislava získala ocenenie za najlepšiu webovú stránku mesta v súťaži ZlatyErb.sk


Hlavné mesto Bratislava na začiatku apríla 2018 spustilo prehľadnejšiu, užívateľsky prístupnejšiu a vizuálne modernejšiu novú webovú stránku www.bratislava.sk, ktorá nahradila predošlý web. Nové moderné webstránky spĺňajú aktuálne technické štandardy, majú jednoduchšiu štruktúru a umožňujú užívateľom rýchly prístup k potrebným a aktuálnym informáciám. Nové webové stránky podporujú participáciu alebo zapájanie občanov do diania v meste, sú transparentnejšie a poskytujú viac informácií z rôznych oblastí, ako napríklad doprava, strategické projekty a služby občanom.

Vylepšený web, ktorý pre mesto dodala firma Millennium, už získal popri cene zo súťaže ZlatyErb.sk 2018 aj cenu Microsoft Awards 2018 v súťaži o najlepšie a najinovatívnejšie IT projekt, keď mesto Bratislava uspelo v kategórii Verejná správa a rozvoj moderného mesta.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie smerujúce k zvýšeniu kvality služieb pre verejnosť. Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre