Bratislavčania môžu hlasovať za projekty Občianskeho rozpočtu


O vybraných projektoch môžu Bratislavčania hlasovať do 17. novembra 2018 prostredníctvom elektronického formuláru na webe hlavného mesta (https://www.bratislava.sk/sk/obciansky-rozpocet-hlasovanie) alebo osobne v kancelárii Služieb občanom v budove magistrátu hlavného mesta. Hlasovať môže každý Bratislavčan nad 15 rokov, pričom hlasovať je možné len jedenkrát. Finančné prostriedky vyčlenené pre občiansky  rozpočet budú rozdeľované pomerom na základe počtu hlasov, ktoré občania odovzdajú pre projekt, ktorý chcú podporiť.

Vybrané projekty, za ktoré môžu Bratislavčania hlasovať, sú:

1. Bez bariér za zdravím
- zlepšenie podmienok pre chodcov v okolí Nemocnice Antolská

2. Výsadba v Petržalke
- výsadba zelene vo vnútroblokoch v Petržalke

3. Pitná fontánka v parku
- osadenie pitnej fontánky v mestskom parku

4. Zachytávanie dažďovej vody do podzemných nádrží
- pilotný projekt nakladania s dažďovou vodou v jednej z mestských organizácií

5. Ferálne mačky
- starostlivosť o ferálne mačky

6. Mestský projekt s divadlom Malá scéna
- kultúrno-vzdelávací projekt pre Bratislavčanov

Po spracovaní výsledkov hlasovania budú projekty zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.

Do burzy nápadov Bratislavčania poslali tento rok spolu 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta. Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií.

V tejto fáze procesu sa v októbri konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch. Návrhy diskutujúci rozdelili na tri kategórie – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu alebo sú nekonkrétne.

Súvisiaci obsah

Komentáre