Bratislavčania sa aj tento rok môžu zapojiť do Občianskeho rozpočtu


Nápady a podnety do Burzy nápadov k Občianskemu rozpočtu 2020 môžu Bratislavčania posielať do 31. augusta 2019 elektronicky na adresu: burza.napadov@bratislava.sk alebo písomne do podateľne magistrátu -  na pracovisku Služby občanom v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Následne hlavné mesto posúdi všetky doručené nápady a tie, ktoré splnia podmienky Občianskeho rozpočtu a budú realizovateľné, zaradíme do verejného prerokovania. O konkrétnych projektoch rozhodne verejnosť pomocou formulára, ktorý bude online na webovej stránke hlavného mesta. Hlavné mesto posúdi nápady, ktoré je možné zrealizovať v rámci jeho kompetencií a vyčlenenej finančnej čiastky z mestského rozpočtu.

 

Najviac projektov každoročne chodí v oblasti dopravy a životného prostredia. Minulý rok prišlo do burzy nápadov spolu 25 návrhov projektov. Medzi úspešnými napríklad aj riešenie problému ferálnych mačiek, realizácia novej pitnej fontány v parku na Svoradovej, výsadba nových stromov, vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zalievanie zelene, či vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov a zjednodušenie pešieho pohybu.

 

Podmienky Občianskeho rozpočtu nájdete na:

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Pravidla_obcianskeho_rozpoctu-2014.pdf.

 

Hlavné mesto ponúka občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Od budúceho roka by mal občiansky rozpočet fungovať podľa nových pravidiel, ktoré mesto plánuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Súvisiaci obsah

Komentáre