Bratislavská samospráva pomohla nájomným bytom v tomto roku už 115 žiadateľom


V porovnaní s predchádzajúcim rokom je počet pridelených nájomných bytov dvojnásobne vyšší a to aj preto, že slovenská metropola kolaudovala nový dom so 48 bytmi v bratislavskej Petržalke. Mesto zverejňuje informácie o pridelení bytov na stránke www.bratislava.sk a základne údaje o nových nájomcoch sú v záujme transparentnosti predkladané každý štvrťrok poslancom mestského zastupiteľstva.

 

Bratislavská samospráva môže prednostne riešiť tých žiadateľov, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi, alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú ubytované v krízových centrách. Mesto má dnes k dispozícii 969 bytov, z čoho 155 je určených na projekty podporujúce bývanie mladých rodín a 244 bytov slúži na ubytovanie seniorov.

 

Pravidlá pre získanie nájomného bytu okrem iného hovoria o tom, že žiadateľ musí byť prihlásený na trvalý pobyt v slovenskej metropole minimálne po dobu 5 rokov a jeho mesačný príjem je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu. Nájomné zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie 3 rokov, aby sa zabránilo pochybnému obchodovaniu s bytmi. Každý nájomca je pred podpisom zmluvy povinný zaplatiť na účet mesta zábezpeku vo výške 3-mesačného predpísaného nájomného, a súčasťou zmluvy je notárska zápisnica, ktorá umožňuje magistrátu odstúpiť od zmluvy bez zdĺhavých súdnych sporov v prípade, ak si nájomca prestal plniť svoje povinnosti, napríklad prestal platiť nájomné.

Súvisiaci obsah

Účastníci 7. Európskeho summitu regiónov a miest v Bratislave dostanú od mesta netradičné darčeky

Komentáre