Bratislavský jesenný zber škodlivého odpadu sa začne v októbri


Ide o komunálne odpady ako staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy či oleje a tuky. Je potrebné, aby bol odpad uzavretý v pevných obaloch. Pracovníci spoločnosti odoberú takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch a max. do 5 kg od 1 osoby.

Taktiež bude možné odovzdať odpad vo forme batérií, akumulátorov, žiariviek či iný odpad obsahujúci ortuť a v neposlednom rade aj elektrospotrebiče, elektrické a elektronické zariadenia ako počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky a iné. Z domácnosti môžete vyradiť aj zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky – chladničky, mrazničky a podobne.

Bratislavčania – nepodnikatelia môžu pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín využiť aj zberný dvor spoločnosti OLO a.s., na Starej Ivánskej ceste 2 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Termíny harmonogramu pre jesenný zber KO z domácností s obsahom škodlivých látok:

6.10.2018 08:00 - 10:00 Záhorská Bystrica Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici 

08:00 - 10:00 Devín Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici
08:00 - 10:00 Karlová Ves Majerníkova ul. 11, parkovisko pri MŠ
10:30 - 12:30 Lamač Segnáre – obratisko MHD
10:30 - 12:30 Devínska Nová Ves Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou
10:30 - 12:30 Dúbravka Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici

13.10.2018 08:00 - 09:00 Rača Jurkovičova ul, (cca 20 m od Alstrovej)
09:10 - 10:00 Rača Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného
8:00 - 10:00 Vrakuňa Žitavská 5, objekt Žitava
8:00 - 10:00 Nové Mesto areál EKO Podniku na Račianskej ul.
10:30 - 12:30 Vajnory Roľnícka 261, vchod od ul. Pri pastierni
10:30 - 12:30 Podunajské Biskupice pri zbernom dvore, Dvojkrížna
10:30 - 12:30 Staré Mesto roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

20.10.2018 8:00 - 10:00 Čunovo Na hrádzi, zberné miesto
8:00 - 10:00 Jarovce kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
8:00 - 10:00 Ružinov Ružová dolina, pri základnej škole
10:30 - 12:30 Rusovce Vývojová ul. , zberný dvor – RUSEKO
10:30 - 12:30 Petržalka Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD Jednota

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre