Cyklisti a korčuliari už môžu prejsť po vynovenej petržalskej hrádzi


Petržalská ochranná hrádza bola vybudovaná v čase výstavby Vodného diela Gabčíkovo. Jej hlavnou funkciou je protipovodňová ochrana. No okrem tejto funkcie je už roky, aj vďaka envirorezotu, využívaná dennodenne na športové účely. „Tisícom ľudí poskytuje akýsi únik od každodenných problémov, podporuje zdravý životný štýl – cyklisti, korčuliari, bežci či chodci sú toho jasným dôkazom,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Primátor Hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal povedal: „Teší ma, že sa napĺňa ďalšia z požiadaviek, ktoré sme vzniesli na výjazdovom rokovaní vlády v decembri 2017. Som presvedčený, že najlepšími investovanými peniazmi sú peniaze investované do zdravého životného štýlu a ten zaznamenáva v Bratislave výrazný rozmach. A teším sa, že opäť budeme mať bezpečnejšie a modernejšiu cyklotrasu na hrádzi.“

 

S rekonštrukčnými prácami na hrádzi začali vodohospodári začiatkom augusta tohto roka. Stalo sa tak na základe uznesenia vlády z konca minulého roka. Práce rozdelili do troch etáp.

„Počas opravy nenastala žiadna mimoriadna udalosť, a preto môže Slovenský vodohospodársky podnik odovzdať opravenú hrádzu všetkým jej užívateľom, aj rekreačným športovcom, v stanovenom termíne,“ povedal Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, SVP, š.p. Ten súčasne pripomenul funkciu ochrannej hrádze ako významného protipovodňového prvku.

 

Vodohospodári postupne vymenili asfaltový povrch v celkovej dĺžke 1466 metrov. Práce sa aj vďaka pracovnému nasadeniu vodohospodárov a priaznivému počasiu podarilo ukončiť v predstihu.

 

V podpore budovania cyklistickej dopravy a cykloturistiky plánuje envirorezort pokračovať. „Vodohospodárom som zadal dôležitú úlohu – vytypovať ďalšie lokality na Slovensku, kde by bolo možné vybudovať nové cyklotrasy. Je predsa oveľa jednoduchšie a lacnejšie budovať cyklotrasy na pozemkoch štátu, ako na súkromných,“ uzavrel šéf envirorezortu.

 

Pracovníci SVP v súčasnosti opravujú dosadací prah mobilného hradenia na frekventovanej Devínskej ceste. Poškodený bol premávkou motorových vozidiel, preto ho zodvihnú a nerezovú časť prahu nahradia betónovou, aby bola pevnejšia a súčasne sa uľahčila premávka po komunikácii. Nateraz práce napredujú bez komplikácií, nasadené mechanizmy aj pracovníci robia všetko preto, aby bola oprava kvalitná a cesta odovzdaná verejnosti čo najskôr.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre