Električka bude premávať už aj v Dúbravke


Prístup do meniarne je pre prevádzku električkovej trate nevyhnutný, keďže práve z nej je napájané trakčné vedenie električky. Tomuto prístupu za celú históriu trate nikto nebránil. Situácia sa zmenila v októbri 2019, teda zhruba mesiac pred začiatkom kolaudácie zrekonštruovanej trate. Od tohto termínu vlastník časti pozemku v sprievode ochranky opakovane bránil prístupu k meniarni zamestnancom, ktorí tam vykonávali práce. A to napriek tomu, že zákon v tomto prípade hovoril jednoznačne v prospech mesta. To napokon potvrdil aj súd, ktorý vydal v tejto veci dve neodkladné opatrenie a tým nariadil vlastníkom pozemkov zdržať sa umiestňovania prekážok brániacich nášmu vstupu na pozemok pod meniarňou a  umožniť vstup našich pracovníkov na tento pozemok. Až vďaka tomu sme sa dostali do meniarne, mohli otestovať vedenie a urobiť posledné nevyhnutné úpravy. V súčasnosti je potrebné dokončiť povinné administratívne procesy vrátane udelenia súhlasu Bratislavského kraja na predčasné užívanie trate. Toto očakávame v najbližších týždňoch a po 17. februári 2020 by električka už opäť mala začať premávať až do Dúbravky.

Samozrejme, spustenie električky neznamená aj koniec prác v okolí trate. Práce na podchode a integrovanej zastávke Záluhy (predtým Damborského) budú pokračovať aj počas prevádzky električky. Priebežne a v závislosti od počasia sa budú dorábať aj nedokončené práce v Karlovej Vsi – osadenie výťahu na nadchode na zastávke Kútiky (predtým Karlova Ves), dokončenie podchodu na Borskej ulici, vegetačné úpravy pozdĺž trate a tiež dokončenie niektorých chodníkov, zastávok a svetelnej signalizácie. Niektoré z vymenovaných prác budú prebiehať aj počas ďalšej etapy rekonštrukcie trate od zastávky Molecova po tunel, ktorá sa má začať v máji 2020 a potrvá do septembra 2020, kedy by mala byť kompletne zmodernizovaná a odovzdaná celá trať. Väčšina trate bude vo finále pokrytá zeleným kobercom zo sukulentov rodu Sedum (Rozchodník), ktorý bude tlmiť prehrievanie mesta a zároveň zníži hladinu hluku. Samozrejme, zníženiu hlučnosti výrazne pomohla už samotná modernizácia dráhy, čo potvrdilo aj meranie hluku, ktoré dalo mesto urobiť. Výsledky meraní preukázali, že nová trať je tichšia, ešte tichšia v celom úseku bude po kompletnom dokončení vegetačných úprav a nameraná hladina hluku by zároveň mala spĺňať aj hygienické normy, čo sme dali potvrdiť Úradu verejného zdravotníctva. Identifikovali sme však v tejto súvislosti jeden problém a tým je dunivý zvuk, ktorý jazdu električky sprevádza. Tento je síce zarátaný v už spomínaných výsledkoch merania hlučnosti, napriek tomu ale jeho príčinu a možnosti riešenia zisťujeme.

Pustiť sa do modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály bol nevyhnutný krok. Ak by k nej mesto nepristúpilo, hrozilo by jej kompletné odstavenie. Počas modernizácie trate, ktorá sa začala koncom júna 2019, boli komplet odstránené staré koľajnice a trolejové vedenie, odstránený koľajový zvršok a následne odťažený aj starý koľajový spodok. Rovnako ako pri modernizácii úseku v Karlovej Vsi, aj v Dúbravke sa vybudovalo nové podložie, osadili nové stĺpy trakčného vedenia, položených bolo v tomto úseku 7 256 metrov nových koľajníc, natiahnutých 3 628 metrov nového trolejového vedenia, použilo sa  5 188 kubíkov kameňa pre nové koľajové lôžko. Osadený bol nový mobiliár s USB portami na lavičkách. V čase najväčšieho nasadenia bolo denne na stavbe 250-300 pracovníkov.

Napriek tomuto nasadeniu sprevádzali práce na modernizácii trate viaceré komplikácie, ktoré viedli k výslednému zdržaniu. Prvé zdržanie spôsobili objektívne prekážky – zle zakreslené inžinierske siete nachádzajúce sa v inej hĺbke ako v nákresoch a tiež siete neznámych vlastníkov. Tieto si vyžiadali aj zmeny v projektovej dokumentácii. Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou, o jej definitívnej výške bude rozhodnuté v najbližších dňoch.

Za finálnym zdržaním spustenia električky najprv do Karlovej Vsi a neskôr až do Dúbravky bol však už spomínaný spor s majiteľmi pozemkov pod meniarňou v Dolných Krčacoch.

Súvisiaci obsah

Komentáre