Grantová schéma na predkladanie žiadostí pre podporu malých projektov trvalo udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou


Grantová schéma pomáha aj malými projektami adaptovať naše životné prostredie na meniacu sa klímu. Strategické dokumenty hlavného mesta akými je najmä Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy  na území HM SR Bratislavy 2017 – 2020 varujú práve pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká.

 

Grantovou schémou hlavné mesto podporuje aktívnu spoluprácu s občanmi v zmysle prístupu smart city – rozvoja Bratislavy ako rozumného mesta. Rozumné hospodárenie s vodou, vrátane tej zrážkovej, je jedným z príkladov „smart“ riešení. Napríklad jednoduchým zachytením zrážkových vôd zo strechy domu do zberných nádob a jej využitím na polievanie, občania zvyšujú svoju vodnú „sebestačnosť“ a zároveň šetria vzácnu pitnú vodu. Ak umožníme zrážkovej vode vsiaknuť v mieste dopadu, zabezpečíme tak ochladzovanie okolitého vzduchu pri jej vyparovaní, čo je vítané najmä  počas horúcich letných mesiacov. Tento chladiaci efekt môžu občania dosiahnuť napríklad výmenou vode nepriepustných povrchov za priepustné, či realizáciou zelených striech a fasád.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou platí najneskôr do  30. septembra 2018  alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta – v sekcii pre  Grantovú schému na predkladanie žiadostí  pre podporu malých projektov trvalo udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.

Súvisiaci obsah

Komentáre