Hlavné mesto finišuje s revitalizáciou Kamenného námestia


„Bratislavčanom som sľúbil revitalizáciu verejných priestranstiev v Bratislave a svoj sľub plním. Na Kamenné námestie po desiatkach rokov zanedbaného stavu konečne vraciame život. Námestie sme vyčistili, upravili a rozšírili na ňom zelené plochy. Pri revitalizácii sme vychádzali z projektu Živé námestie, ktorý bol výsledkom participatívneho procesu Bratislavčanov, občianskych združení a prevádzok v okolí námestia,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo augustové odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. Vďaka úsiliu hlavného mesta a spoločností Lordship a Tesco sa podarilo tento stav zmeniť a stánky sme z námestia odstránili.

 

Následne hlavné mesto začalo so samotnou revitalizáciou. Odstránili sme prerastené kríky, ako aj  invázne dreviny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Odstránené boli aj betónové nádoby, ktoré nahradili samozavlažovacie kvetináče s drevinami. Na námestí sme zároveň zväčšili plochu zelene. Vysadili sme nové trávniky a nové okrasné trvalkové záhony.  Urobili sme orezy krovitých porastov a zachránili sme veľký solitérny strom Paulownia, ktorý je symbolom námestia. Okrem toho sme upravili aj povrch námestia.

 

Do revitalizácie námestia hlavné mesto investovalo 150 000 eur. V spolupráci s  Alianciou Stará tržnica osadíme na námestí ešte nové lavičky a nové osvetlenie. V ďalšej etape na budúci rok má hlavné mesto v pláne vymeniť doterajší asfaltový povrch námestia za dlažbu a odstrániť zostávajúce reklamné zariadenia.

 

Samotnej revitalizácii Kamenného námestia predchádzala dlhoročná diskusia hlavného mesta s partnermi, ktorí sídlia priamo alebo v blízkosti námestia. V spolupráci s Alianciou Stará tržnica, s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a ďalšími partnermi sme spustili participatívny proces, kde sme sa ľudí a firiem pýtali, ako by sa malo námestie zmeniť. Výsledkom bol spoločný projekt Živé námestie, z ktorého návrhov hlavné mesto pri revitalizácii námestia vychádzalo.

 

„Spolupráca hlavného mesta s Alianciou Stará tržnica a s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť bude na Kamennom námestí pokračovať. Ďalším krokom je zriadenie takzvanej lokálnej správy, ktorá by mala vzísť zo spolupráce všetkých stakeholderov na námestí, firiem či prevádzok, ktoré tu pôsobia. Lokálna správa sa má starať o námestie nad rámec základných služieb, ktoré v tomto smere poskytuje mesto,“ povedal Gábor Bindics z Aliancie Stará tržnica.

Súvisiaci obsah

Komentáre