Hlavné mesto má ďalšiu smart novinku - mapový portál


„Neustále rozvíjame otvorenosť a transparentnosť úradu a  približujeme úrad občanom. Máme elektronizáciu služieb, novú webstránku, sociálne siete či aplikáciu na sledovanie vybavenia žiadostí o vydanie záväzných stanovísk hlavným mestom. Aktuálne ponúkame Bratislavčanom aj mapový portál s informáciami z oblasti životného prostredia, územného plánu, katastra nehnuteľností či podkladových máp,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Vytvorenie a naplnenie tohto systému je výsledkom trojročnej práce. Na začiatok bolo potrebné vysporiadať sa s priestorovými informáciami, ktoré sa nachádzali v rôznych systémoch bez vzájomného prepojenia. Zobrazenie údajov bolo nemoderné a nedostatočné či už z pohľadu územného plánu, rozkopávok a uzávierok alebo absentovali grafické znázornenia.

Mapový portál aktuálne zobrazuje priestorové informácie prostredníctvom jednoduchého a prehľadného responzívneho zobrazenia. Od jeho spustenia zaznamenal už 2 500 užívateľov.  

Na mapovom portáli GIS je možné vyhľadať napríklad:

  • majetok mesta (budovy, smetné koše, lavičky, automaty na lístky MHD)
  • informáciu o cestách, chodníkoch alebo námestiach, ktoré patria do správy mesta
  • informácie o územnom pláne  (územný plán je vizualizovaný) – využitie pri plánovaní investičnej činnosti a tvorbe podnikateľských zámerov
  • prehľad o aktuálnych rozkopávkach v meste alebo o úsekoch, o ktoré sa v rámci zimnej údržby stará mesto
  • informácie o stanoviskách taxislužieb

GIS portál je podobne ako web živý organizmus, ktorý mesto neustále dopĺňa a vylepšuje. Aktuálne napríklad dopĺňame passport zelene a stromov. Mapový portál hlavné mesto postupne rozšíri  o nové vrstvy, ako je napríklad dopravné značenie, pohyb vozidiel MHD, pohyb vozidiel zimnej údržby, dopravný servis, informácie o parkovacích miestach v rámci parkovacej politiky alebo o službe zdieľaných bicyklov.

Súvisiaci obsah

Komentáre