Hlavné mesto organizuje komentovanú prechádzku na Zemníku


Komentovaná prechádzka, ktorá sa uskutoční 17. mája od 16.00 hod. bude obohatená aj o odborný výklad viacerých subjektov, ktorých sa toto územie dotýka. Trasa prechádzky má dĺžku približne 4 km a povedie od bufetu Flinstones 2 po Zemník a naspäť. 

Prechádzka bude obohatená o nasledujúce vstupy odborníkov:
  • Základné informácie o lokalite –  zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
  • Zemník ako Národné centrum pre rýchlostnú kanoistiku a veslovanie – zástupcovia zo Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky a Slovenského veslárskeho zväzu
  • Zemník ako rybársky revír – zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu (Mestská organizácia Bratislava V)
  • Zemník ako súčasť chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy – zástupcovia Štátnej ochrany prírody, regionálne centrum Bratislava

Zemník je vlastne jazero medzi Jaroveckým ramenom a Dunajom. Nachádza sa v katastri mestskej časti Bratislava - Jarovce. Jazero vzniklo ťažbou štrku hlavne pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo. Bolo vybudované do takých rozmerov, aby spĺňalo požiadavky na prevádzku dvoch olympijských športov: veslovania a rýchlostnej kanoistiky. Na tieto športy je však zatiaľ využívané iba príležitostne. Jazero je taktiež rybárskym revírom a súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Komentovaná prechádzka je organizovaná ako súčasť medzinárodného projektu OIKONET, do ktorého je hlavné mesto SR Bratislava zapojené. Viac informácií o celom projekte OIKONET nájdu záujemcovia na: www.oikonet.org. 

__________________________________________________________________________
Súhrnné informácie:

Prechádzka sa uskutoční v utorok 17. mája 2016 od 16.00 do približne 18.30 hod. 
Program: 16:00-16:30 zraz pri bufete Flinstones 2
16:30-18:30 komentovaná prechádzka
18:30 ukončenie akcie 

Súvisiaci obsah

Komentáre