Hlavné mesto pokračuje v rokovaniach za udržanie cezhraničného spojenia s Hainburgom


Zástupcovia hlavného mesta SR Bratislava sa v spolupráci s cezhraničnou platformou BAUM zúčastnili rokovania s rakúskymi partnermi vo Viedni. Úvod rokovania bol zameraný na riešenie zlepšenia mobility obyvateľov regiónov a prihraničných oblastí v rámci cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Niederösterreich a Burgenland. VOR (Die Verkehrsverbund Ost-Region) odprezentovalo svoj najnovší tarifný model, ktorý bol zavedený v roku 2016 a platí až do poslednej vlakovej zastávky na Rakúskej strane hraníc. Následne diskusia prebiehala najmä o udržateľnosti spojenia do Hainburgu, ktoré by mohlo byť prevádzkované ako prímestská regonálna linka a cestujúci by mohli nastupovať a vystupovať ľubovoľne na oboch stranách hranice. Ďalším krokom v spoločných rokovaniach bude stretnutie so zástupcami regiónu Niederösterreich a žiadosť o spolufinancovanie cezhraničného spojenia a synchronizáciu taríf integrovaných systémov na oboch stranách hranice na VOR, ktoré bude zodpovedné za dopravnú optimalizáciu a nadväznosť.

Projekt BAUM zároveň pripravuje projekt mapy mobility cezhraničných spojení. Cieľom projektu BAUM je vybudovať fungujúci a efektívny manažment medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľstvom.

Súvisiaci obsah

Komentáre