Hlavné mesto poskytlo dotáciu na novú lodenicu v Karlovej Vsi


„Naprávame krivdy z minulosti. Bývalé vedenia sa o to nestarali a nenašli peniaze na financovanie tejto lodenice, ktorú vodáci už roky žiadajú. My sme na tento účel vďaka dobrému hospodáreniu mesta financie našli a formou dotácie sme ich poslali Karlovej Vsi,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal

 

Mestská časť Karlova Ves predala v roku 2007 pozemky v Karloveskej zátoke spoločnosti Karloveské rameno za približne 25 miliónov korún (837-tisíc eur). Predala ich s verejným prísľubom, že celý výťažok dá na výstavbu novej lodenice. Podľa štatútu hlavného mesta sa výnos z predaja nehnuteľného majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti, delí v pomere 60 percent pre mestskú časť a 40 percent pre hlavné mesto. Mestskí poslanci následne schválili, aby aj podiel mesta išiel na výstavbu lodenice.

 

Peniaze na výstavbu lodenice vyčlenilo v rozpočte na rok 2017 až súčasné vedenie hlavného mesta. Mestská časť Karlova Ves by ich však v tom roku nestihla minúť a tak sa táto suma vyčlenila opäť v rozpočte na rok 2018. Hlavné mesto má s MČ Karlova Ves podpísanú zmluvu o poskytnutí dotácie na výstavbu Lodenice Karloveské rameno. 

 

V Karloveskej zátoke sa nachádza viacero lodeníc alebo vodáckych klubov, ktoré slúžia na šport a rekreáciu Bratislavčanov. Lodenice vychovali viacerých olympionikov, majstrov sveta a Európy, ktorí v zahraničí prezentujú dobré meno Bratislavy a Slovenska. „Túto peknú tradíciu vodáctva chceme v Bratislave naďalej rozvíjať a vytvoriť tomuto športu čo najlepšie podmienky a to aj prostredníctvom novej lodenice, ktorá tu vznikne. Verím, že táto lodenica bude slúžiť verejnosti a že tu nájdu priestor na športovanie všetci nadšenci tohto športu. O zachovanie tohto verejného záujmu sa budem určite zasadzovať a sledovať jeho naplnenie,“ dodal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre