Hlavné mesto pozýva na verejné prerokovanie podnetov k občianskemu rozpočtu


Do burzy nápadov Bratislavčania poslali spolu 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Z toho až 11 podnetov je zameraných na skvalitnenie a skrášlenie životného prostredia, napríklad výsadbou stromov, novou pitnou fontánkou či zachytávaním dažďovej vody zo striech budov do podzemných nádrží a následné zavlažovanie parkov. Ďalších 9 podnetov je z oblasti dopravy. Tie sú zamerané na zlepšenie dopravy a mobility v meste, napríklad vybudovaním bus pruhu či vybudovaním cyklochodníka. Zvyšné 3 podnety sú z oblasti kultúry a 2 podnety z oblasti sociálnych vecí.  

Podnety priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta, ktorí sa vyjadrili k možnosti ich realizácie vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácii. Cieľom verejnej prezentácie bude diskusia občanov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných podnetoch, ktoré budú následne predložené verejnosti na hlasovanie.

Občania sa budú môcť zapojiť do hlasovania o víťazných projektoch  v priebehu novembra 2018. Projekty, ktoré získajú najviac hlasov budú zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019. 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre