Hlavné mesto predlžuje lehotu na pripomienkovanie štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“


Predĺženie termínu prerokovania štúdie znamená, že sa zároveň predlžuje lehota na podanie pripomienok, a to do 31.3.2019. Pripomienky môžu občania a organizácie zasielať poštou na adresu obstarávateľa: Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Po 31.3.2019 budú všetky pripomienky zosumarizované a vyhodnotené. V prípade, že pripomienka nebude môcť byť z nejakého dôvodu akceptovaná, autori a autorky pripomienky budú pozvaní na dorokovacie konanie.

Vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením bude po spracovaní prístupné webe hlavného mesta, na stránke www.participacia-petrzalka.bratislava.sk  aj na podstránke hlavnej architektky.

Súvisiaci obsah

Komentáre