Hlavné mesto prerozdelí na rozvojové projekty v meste ďalších 10 mil. eur


„Ďakujem poslancom, že tento náš návrh podporili. Bratislava bude mať ešte viac opravených ciest, obnovené verejné osvetlenie, dáme viac na kultúru aj športoviská. Konkrétne napríklad navýšime rozpočet na opravu ciest o 4 mil. eur, do obnovy verejného osvetlenia investujeme 600 000 eur, na opravu lávok pod Mostom SNP a opravy iných mostov dáme 1,5 mil. eur a 400 00 eur vyčleníme na zriadenie mestského komunálneho podniku,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V schválenom návrhu na zmenu rozpočtu je aj navýšenie prostriedkov pre mestské organizácie. Pre zoologickú záhradu pôjde 200 000 eur, 160 000 eur pre Marianum na opravy na cintorínoch, 200 000 eur na opravu budovy Domov Pri Kríži, 100 000 eur pre ubytovňu Fortuna na vybudovanie multifunkčného ihriska, 150 000 eur na obnovu kúpaliska Rosnička a plavárne Pasienky. Kultúrne a umelecké podujatia v Bratislave podporí mesto čiastkami 150 000 eur na Ars Bratislavensis a  80 000 eur pre BKIS.

Hlavné mesto získalo 10 mil. eur do rozpočtu vďaka odkladu pôžičky, ktorú malo mesto v minulosti voči vláde. Na decembrovom rokovaní vlády venovanom Bratislave vláda prijala uznesenie, v ktorom predĺžila splatnosť tejto pôžičky do roku 2023. Hlavné mesto tak tieto prostriedky naplánované v rozpočte 2018 mohlo zmenou rozpočtu využiť na rozvojové projekty a zlepšenie verejných služieb pre Bratislavčanov.

Súvisiaci obsah

Komentáre