Hlavné mesto sa aj tento rok zapojí do dobrovoľníckej akcie NAŠE MESTO 2018


Do akcie sa zapojí približne 160 dobrovoľníkov, z toho 119 dobrovoľníkov sa prihlásilo na čistenie areálu Devín a 45 dobrovoľníkov na čistenie Antickej Gerulaty. Do akcie sa tradične zapojili sa  aj zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Múzea mesta Bratislavy a mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy.

  •  Aktivity na Hrade Devín sú zamerané na čistenie časti areálu hradu Devín od náletovej zelene a odpadkov, kamennej sute, maľovanie drevených prvkov. Dobrovoľníci budú vykonávať práce ako likvidácia náletovej zelene na murivách a chodníkoch areálu národnej kultúrnej pamiatky,  trhanie buriny, vyrezávanie kríkov na určených miestach, odnášanie vyrezanej náletovej zelene, vyzbieranie a prenášanie kamenej sute, zbieranie odpadkov v areáli hradu, zametanie chodníkov či natieranie drevených prvkov . Mestské múzeum Bratislavy im umožní pomôcť aj pri prácach na archeologickom výskume.
  • Aktivity na antickej Gerulate v Rusovciach sú zamerané na čistenie areálu Antickej Gerulaty od náletovej zelene, úpravu  areálu, natieranie lavičiek a plota. Dobrovoľníci budú zároveň likvidovať náletovú zeleň na murivách a chodníkoch areálu národnej kultúrnej pamiatky, trhanie buriny, vyrezávanie kríkov na určených miestach, úprava trávnikov, dosádzanie a presádzanie kvetov, odnášanie vyrezanej náletovej zelene na určené miesto, vyzbieranie kameňov v areáli múzea či úprava kamennej drte, natieranie lavičiek a plota.

 Hlavné mesto sa do tejto celoslovenskej dobrovoľníckej akcie zapája už po tretí rok, pričom prvé čistenie sa uskutočnilo v roku 2016 ako doplnková aktivita s dobrovoľníckym rozmerom pre podporu projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“. Hlavné mesto SR Bratislava v máji minulého roka tento projekt ukončilo a horný hrad bol sprístupnení verejnosti. Projekt trval od roku 2014 a v rámci neho bola obnovená aj expozícia v jaskynných priestoroch hradného brala. Rekonštrukciou zároveň prešli aj stredná a horná terasa či chodníky zo stredného hradu na citadelu.

Súvisiaci obsah

Komentáre