Hlavné mesto zachraňuje budovu bývalých mestských kúpeľov Grössling


„Chátrajúca budova bývalých kúpeľov Grössling je už roky akousi jazvou na tvári Bratislavy. Bratislavčanom som sľúbil, že to tak nenechám a začal som po nástupe do funkcie konať.  Budovu sme po dlhých rokoch získali späť, zasanovali ju a chceme začať s jej rekonštrukciou. Do návrhu plánu rozpočtu na rok 2019 sme predbežne navrhli na tento účel  800 000 Eur. Chceme zároveň spustiť participatívny proces, do ktorého zapojíme odbornú verejnosť, tretí sektor, ako aj Bratislavčanov a povedať si, ako tento priestor ďalej využiť. Rozmýšľame aj nad architektonickou súťažou,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.   

 

„Teším sa, že máme budovu opäť v rukách, v minulosti som sa tomuto projektu venovala, urobili sme spolu so študentmi feasibility study, ako tu urobiť opäť kúpalisko. Mojou predstavou je zrekonštruovať budovu v nízkoenergetickom režime, čo je možné aj s ohľadom na prísne pravidlá obnovy pamiatok,“ povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

 

Budova kúpeľov bola od roku 2007 prenajatá spoločnosti SYNAPHEA, ktorá sa zaviazala kúpele zrekonštruovať a využívať ich ako polyfunkčný objekt s pôvodnou kúpeľnou funkciou s poskytovaním privátnych zdravotných služieb. Keďže spoločnosť svoj záväzok neplnila, mesto jej v roku 2013 vypovedalo zmluvu a nasledovali súdne spory až do roku 2017, kedy nájomca budovu mestu odovzdal.

 

Budovu kúpeľov mesto prevzalo v katastrofálnom stave, zistilo sa tu masívne zatekanie do objektu cez poškodené strešné konštrukcie a krytiny a ostatné klampiarske prvky a  znečistenie objektu vtáčím trusom. Hlavné mesto budovu ihneď začalo sanovať. Odviezli sme odtiaľ 22 veľkoobjemových kontajnerov odpadu, očistili žľaby, doplnili strešnú krytinu, opravili strešné oplechovanie, opravili vstupnú bránu, odstránili sme náletovú  zeleň v strešných konštrukciách. Na základe rozhodnutia KPÚ sa uskutočnila aj obhliadka priestorov statikom za účelom vypracovania statického posúdenia objektu ako i vlhkostných pomerov objektu s následnými sanačnými opatreniami.

 

Budovu kúpeľov Grössling postavili v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony podľa projektu viedenského architekta Alberta Svobodu a boli v nej sedacie a vaňové kúpele. K rozšíreniu kúpeľov o nové krídlo došlo v roku 1914. V časti budovy orientovanej na Dunaj vybudovali aj šermiarsku sálu. V roku 1917 Priemyselná banka predala kúpele Prešporskej obchodnej a úvernej banke a kúpele Pozsony sa zmenili na akciovú spoločnosť Grössling. Posledné rozširovanie kúpeľov sa udialo v rokoch 1929 a 1930, kedy sa kúpele rozrástli o nové byty. V roku 1946 odkúpilo kúpele mesto. V roku 1994 boli po takmer 100 rokoch kúpele uzatvorené kvôli havarijnému stavu.

Súvisiaci obsah

Komentáre