I. Nesrovnal: Kaviareň Astória by mala byť národnou kultúrnou pamiatkou


„Vítam začatie konania vyhlásenia Astorky za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o historickú budovu, ktorá svojim umiestnením vhodne dotvára charakter tejto lokality situovanej v samom historickom centre Bratislavy. Previazanosť danej stavby s okolím vykazuje dôležité historické a spoločenské hodnoty, ktoré sa snaží hlavné mesto SR Bratislava chrániť pre ďalšie generácie a zabrániť tak úplnej strate kultúrnej pamäte a identity mesta Bratislavy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Cieľom žiadosti je zachovať a chrániť tento objekt, ktorý je súčasťou bohatého historického stavebného fondu hlavného mesta SR Bratislavy. Budova je aktuálne v „ochrannom“ režime.

Astória má niekoľko významov z pohľadu historického, stavebného, architektonického až po kultúrno-spoločenský. Kaviareň Astória bola v období 1.ČSR všeobecne známym bratislavským fenoménom. Okrem klasických kaviarenských služieb poskytovala aj nadštandardné akcie, medzi ktorými vynikala živá hudobná cigánska produkcia. Bola „útočiskom“ mnohých známych kultúrnych osobností z oblasti politiky, hudby, literatúry a výtvarného umenia. V roku 1926 sa tu uskutočnil prvý priamy rozhlasový prenos na území Bratislavy. Kaviareň bola v období 1.republiky významným bodom na kultúrno-spoločenskej mape mesta.

Aj druhá funkcia objektu – sídlo divadla Astorka – bola zo spoločenského hľadiska veľmi výrazná a bola prínosom pre kultúrny a umelecký život mesta. Objekt by si mal zachovať vzhľadom na svoju minulosť, ale aj vzhľadom na svoju polohu v centre mesta naďalej kultúrno-spoločenskú funkciu.

„Predchádzajúce vedenia mesta zverili niektoré dôležité verejné priestory naozaj do nesprávnych rúk a aj toto je jeden z príkladov kedy z historického genius loci ostalo pramálo. Podobne ako v prípade Kamenného námestia či hlavnej železničnej stanice,“ dodal primátor.

Súvisiaci obsah

Komentáre