I. Nesrovnal: Mesto venuje Milión pre Bratislavu


Bratislava tento rok ukončila viaceré strategické projekty: dokončenie Starého mosta, sprevádzkovanie električky do Petržalky, obnova Dunajskej promenády, oprava 35 km ciest či revitalizácia zelene a verejných priestranstiev. Primátor Ivo Nesrovnal si uvedomuje, že mesto na svoj rozvoj potrebuje aj malé projekty, ktoré zlepšia život obyvateľom hlavného mesta.

Ako informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Po úspešných veľkých projektoch prichádzajú konečne na rad menšie projekty. Myslím si, že Bratislavčania si ich po rokoch plátania problémov naozaj zaslúžia.“

Projekt „Milión pre Bratislavu“ obsahuje tematické projekty v hodnote jedného milióna eur. Hlavné mesto ich bude realizovať v mestských častiach a sú určené Bratislavčanom. Financovať ich bude z mestského rozpočtu.

Napriek tomu, že Bratislava je dlhodobo finančne podvyživená, dobrým hospodárením sa nám podarilo ušetriť v rozpočte peniaze, ktoré chceme venovať Bratislavčanom. Projekty sme vyberali v rámci pracovnej skupiny odborníkov z magistrátu tak, aby sme pokryli skoro každú oblasť života a smerovali do všetkých mestských častí,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Milión pre Bratislavu: 

- Obnova zábradlí v meste v celkovej dĺžke 22 km, ktoré sa budú natierať v jednotnom dizajne a kde to bude potrebné (napr. na Bajkalskej), aj opravovať
- Letné stáže na vybraných oddeleniach magistrátu
- Vytvorenie nových oddychových miest v Lesoparku, ktorý patrí medzi obľúbené miesta Bratislavčanov pre oddych a relax (budú sa rekonštruovať altánky, postaví sa nová vyhliadková veža a v pláne je aj „domček na strome“, kde sa bude dať ubytovať a prespať)
- Investície do športu pre mestské školy, konkrétne do infraštruktúry základných umeleckých škôl a centier voľného času (vybudovanie športovísk a ihrísk prístupných aj verejnosti v mimoškolskom čase, revitalizujeme napr. areál ZUŠ na Daliborovom nám. v Petržalke)
- Nový mobiliár pre letné kúpaliská, ako napr. Tehelné pole, Lamač, Delfín, Krasňany (od lavičiek, ležadiel, smetných košov až po posilňovacie zariadenia a preliezačky)
- Modernizácia dopravného informačného systému na hlavných bratislavských ťahoch v zmysle doplnenia informačných tabúľ na križovatkách o stave plynulosti cestnej premávky na frekventovaných cestných úsekoch
- Vybudovanie nových moderných detských ihrísk s fitnes prvkami v parkoch a na verejných priestranstvách v rôznych mestských častiach
- Deväť osviežujúcich fontán s efektom tzv. vodnej hmly

„Milión pre Bratislavu“ je pilotným projektom, ktorý rozbieha primátor hlavného mesta, aby sa Bratislava rozvíjala a stala sa moderným mestom, v ktorom sa dobre žije. Aj ďalšie ušetrené peniaze chce investovať do rozvoja Bratislavy – do projektov, ktoré zlepšia život obyvateľom Bratislavy.


Súvisiaci obsah

Komentáre