Krajský súd bude zajtra rozhodovať o hazarde v Bratislave


„Zajtra je pre Bratislavu veľký deň. Krajský súd bude rozhodovať o tom, či prijme argumenty hlavného mesta alebo naopak prokurátorky o zákonnosti VZN o zákaze hazardu. Dnes tu stojíme, aby sme deklarovali, že zabojujeme za Bratislavu bez automatov a hazardných hier. Pozývame aj všetkých Bratislavčanov, ktorým záleží na tom, aby sa hazard v našom meste opätovne nezačal rozmáhať, aby nás prišli zajtra na súd podporiť. Ja tam určite budem,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 
Hlavné mesto spolu s petičným výborom odmieta tvrdenia prokurátorky a trvá na tom, že postup prijímania VZN bol zákonný. Zástupcovia petičného výboru vyjadrili jednotnosť a odhodlanie urobiť všetko pre to, aby VZN o zákaze hazardu ostalo platné. Zároveň apelujú na čestnosť a správne rozhodnutie Krajského súdu Bratislava v tejto veci.

 
„Príprava petície za zákaz hazardu, zbieranie podpisov, ako aj samotné presadenie VZN v zastupiteľstve nás stálo množstvo úsilia. Po tom všetkom, keď sme dosiahli skutočný zákaz hazardu v meste, sa teraz určite nevzdáme. Verím, že nakoniec zvíťazí právo, zdravý rozum, ako aj verejný záujem a bude rešpektovaná vôľa viac ako 136 000 Bratislavčanov, ktorí majú na hazard v našom meste jednoznačný názor,“ dodal primátor Bratislavy.  

 
Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave nadobudlo účinnosť 1. mája 2017. Dňa 15. mája 2017 bol Bratislave doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi. Mestské zastupiteľstvo koncom júna 2017 protestu prokurátora nevyhovelo. Dňa 29. septembra 2017 bola na Krajský súd  Bratislava podaná žaloba proti VZN o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta. Pojednávanie ohľadom žaloby prokurátorky proti VZN o zákaze hazardu sa konalo 29. marca 2018, kedy bolo z dôvodu nutnosti doplnenia podkladov ako aj nutnosti posúdenia žiadosti petičného výboru, aby sa jej člen mohol zúčastniť pojednávania odročené na 7. júna 2018.  

 
Podklady hlavné mesto doplnilo, žiadosť petičného výboru bola posúdená ako neodôvodnená. Na zajtrajšom pojednávaní sa očakáva, že sudca rozhodne a teda, buď zamietne žalobu prokurátorky proti VZN alebo jej vyhovie.

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre