Krajský súd rozhodol o nezákonnosti VZN o zákaze hazardu v Bratislave


„Dnes jednoznačne prehral verejný záujem. Som z toho sklamaný. Vôľa 136 000 Bratislavčanov ako aj všetkých odporcov hazardu v našom meste bola pošliapaná. S petíciou proti hazardu sme v roku 2015 začali preto, pretože hazard presiahol únosnú mieru. A teraz reálne hrozí, že tento stav opäť nastane a opäť sa začnú automaty po Bratislave rozrastať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Spolu s petičným výborom sme bojovali za verejný záujem a tento boj  teraz určite nevzdáme. Počkáme si na doručenie rozsudku, poradím sa s právnikmi aj s petičným výborom a zverejníme ďalšie kroky. Čo viem povedať už teraz, určite sa proti rozsudku odvoláme,“ dodal primátor Bratislavy.  

Hlavné mesto stále trvá na tom, že postup prijímania VZN bol zákonný. Procesný postup pri prijímaní VZN upravuje zákon o hlavnom meste SR Bratislave a naň nadväzujúci rokovací poriadok. Čiže v predmetnom prípade išlo o proces mimo rámec zákona o hazardných hrách. Hlavné mesto plánuje využiť opravný prostriedok proti rozhodnutiu Krajského súdu Bratislava a podá na Krajskom súde kasačnú sťažnosť.

Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave bolo prijaté 30. marca 2017 a nadobudlo účinnosť 1. mája 2017. Dňa 15. mája 2017 bol Bratislave doručený protest prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorým namietala rozpor VZN so všeobecne záväznými predpismi. Mestské zastupiteľstvo koncom júna 2017 protestu prokurátora nevyhovelo. Dňa 29. septembra 2017 bola na Krajský súd Bratislava podaná žaloba proti VZN o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta. Pojednávanie ohľadom žaloby prokurátorky proti VZN o zákaze hazardu sa konalo 29. marca 2018, kedy bolo odročené na 7. júna 2018. Vo štvrtok 7. júna Krajský súd Bratislava rozhodol o nesúlade predmetného VZN so zákonom.    

Súvisiaci obsah

Komentáre