Menšie riešenia pre verejné priestory v Bratislave navrhne ateliér Plusminusarchitects


Cieľom vedenia Bratislavy je zásadným spôsobom skvalitniť verejný priestor v našom meste. Aby sme to však mohli robiť z dlhodobého hľadiska kvalitne, potrebujeme mať aj dobrý, transparentný proces a dobrých partnerov. Preto sme sa v spolupráci s Útvarom súťaží Metropolitného inštitútu Bratislava pustili do prípravy súťaží, ktorých výsledkom majú byť rámcové zmluvy s architektonickými ateliérmi.

Prvá súťaž, vyhlásená v septembri 2019, bola na zabezpečenie služieb architekta pre zadania menšieho rozsahu (hodnota zákazky je 60 000€ bez DPH). V lehote na predkladanie ponúk (10. 10. 2019) predložilo ponuky 12 ateliérov. Komisia pri predložených ponukách vyhodnocovala predložené referencie na základe posúdenia ich architektonickej/krajinárskej kvality, relevancie k predmetu zákazky, faktu, či a kedy bol projekt realizovaný. Časť hodnotenia tvorilo aj posúdenie ponúkanej hodinovej sadzby.

Víťazom súťaže sa stal ateliér Plusminusarchitects, ktorý získal najväčší súčet bodov. Architektonický ateliér zároveň deklaroval spoluprácu s autorizovanou krajinnou architektkou Magdalénou Horňákovou z ateliéru krajinnej architektúry DUMA.

Plusminusarchitects aj ateliér Duma sú dlhodobo etablované ateliéry s mnohými realizáciami a oceneniami.

- CEZAAR - cena verejnosti v 2015

- CEZAAR - cena v kategórii rodinný dom 2009

- víťaz ceny Europan 5 pre zadanie Ťahanovce, Košice

- viaceré nominácie na ocenenia CEZAAR, Cenu Dušana Jurkoviča, Cenu časopisu Arch

Rámcová zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom pokrýva najmä riešenia menších verejných priestranstiev (časti ulíc, námestí, parkov, detské ihriská, strešné záhrady a podobne) a riešenia menších objektov (pavilóny, prestrešenia, zastávky, lávky, šatne, toalety, schodisko a ďalšie). Prvým zadaním bude rekonštrukcia bufetu pri amfiteátri na Železnej studničke. Predpokladá sa úprava interiérových priestorov tak, aby tu bolo možné pripravovať kvalitné jedlo, úprava prekrytia terasy.

Súťaž na ďalšiu rámcovú zmluvu, ktorej predmetom má byť riešenie väčších zadaní, plánuje Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy vypísať v krátkej dobe po zapracovaní skúseností, ktoré sme získali počas priebehu obstarávania a zadávania rámcovej zmluvy pre malé zadania.

Súvisiaci obsah

Komentáre