Mesto má víťazný návrh súťaže revitalizácie Námestia slobody


„Postupne pokračujeme v revitalizácii jedného z najdôležitejších verejných priestorov, akým je Námestie slobody. Po ukončení prvej etapy, v rámci ktorej sme upravili a vyčistili námestie a tiež prijali bezpečnostné opatrenia, sa posúvame do druhej etapy. Hlavnou ideou tejto etapy je jeho revitalizácia na základe úspešného návrhu ideovej súťaže, ktorý dnes prezentujeme verejnosti,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Ľudia možno očakávali inovácie, ale tento návrh je jedinečný práve v tom, že zachováva Genius loci,“ dodal primátor.

Súťaž prebiehala od 7. septembra do konca októbra 2017. Následne začiatkom novembra zasadla porota, ktorej členmi boli poprední architekti, zástupcovia hlavného mesta a zástupcovia spoločnosti HB Reavis. Porota vyberala spomedzi 14 návrhov. „Súťaž na revitalizáciu Námestia slobody bola súťažou ideovou, nejaké idey sa našli, ale žiadna nebola lepšia ako tá, ktorú nesie námestie dnes. Nenašla sa idea, ktorá by vyvrátila pôvodný koncept - ktorá by povedala - tá pôvodná idea bola zlá.“ zhodnotila porota úspešný návrh. 

Okrem autorov víťazného návrhu boli finančnou odmenou ocenené aj ďalšie tri návrhy. Súťaž podliehala podmienkam, ktoré boli nastavené s cieľom revitalizácie námestia rešpektujúc pôvodný architektonicko-výtvarný výraz realizácie z 80. rokov: architektonickú kompozíciu a geometrické členenie priestoru námestia s jednotlivými plochami zelene a fontánou ako jeho centrálnym prvkom v kontexte okolitej architektúry.

„S víťazným návrhom sme opäť o krok bližšie k revitalizácii Námestia slobody. Na návrhu oceňujem najmä prvky, ktoré podporujú živé a aktívne využívanie námestia pre zábavu, šport, alebo len príjemný oddych a osvieženie. Teším sa na spoluprácu pri realizácii projektu, zároveň verím, že aj ďalšie bratislavské firmy prejavia záujem pomôcť zlepšiť mesto v ktorom žijeme a prispejú na revitalizáciu námestia finančne, prácou alebo materiálom,” povedal Jakub Gossanyi, Head of Development HB Reavis Slovakia. 

Námestie tak na základe víťazného návrhu bude plniť všetky atribúty kladené na súčasný verejný priestor: bezbariérovosť, bezpečnosť a udržateľnosť nákladov z hľadiska realizácie i údržby. V súlade s aktuálnymi stratégiami mesta sú zároveň v návrhu zakomponované optimálne podmienky pre užívanie námestia aj z hľadiska jeho mikroklímy, zelene a hospodárenia so zrážkovou vodou. Medzi ne patrí najmä viac zelených plôch, odvádzanie zrážkovej vody a ostatné. 

Ocenený návrh zásadne reagoval (napr. k adaptácii na zmenu klímy, opatrenia, čo sa týka zelene, mobiliáru a pod.) na všetky požadované kritériá novej podoby námestia. Svoju kvalitu zakladá na pôvodnom architektonickom návrhu zohľadňujúc potreby prevádzky, údržby, udržateľnosti a pod. ho "faceliftuje". Podobne, ako mobiliár, sa podľa autorov jedná o kvalitný dizajn vhodný pre dané miesto. Svoj postoj autori vysvetľujú v sprievodnej správe:„Základná priestorová filozofia a koncepcia námestia sú v poriadku už dnes. Neschopnosť postarať sa o zabezpečenie toho, aby bolo námestie v dobrom technickom stave, nemôže byť zástupným dôvodom pre to, aby vznikla nová, diametrálne odlišná koncepcia. 
Našou úlohou je nazrieť hlbšie, ako do prvoplánovej roviny rozbitej dlažby, obitého obkladu a zlej povrchovej úpravy mobiliáru. Námestie je už dnes krásne, má svojich návštevníkov, ktorí ho majú radi presne pre to, čím je. Predstavme si, ako by vyzeralo, keby bolo v technicky dobrom stave. Čo je teraz na ňom dobré, čo by dobré mohlo byť, čo je nevyhovujúce a čo treba zrušiť? Nerobme žiadne hrubé čiary, žiadne prehnané zmeny status quo. Namiesto toho sa radšej pokúsme o pochopenie, usmernenie, mierne redefinovanie a doplnenie. Kontinuita, kultivácia a adjustáž je viac, ako nahrádzanie a bombastická zmena.“ Autormi víťazného návrhu sú mladí architekti: Peter Lényi, Matúš Antolík, Miroslava Daňová, Marián Lucký, Michal Marcinov, Andrej Morávek, Katarína Stanislavová. 

Koncept budúceho riešenia Námestia slobody bude následne rozpracovaný do realizačného projektu, podľa ktorého sa bude revitalizácia realizovať. Samotná revitalizácia je prioritou hlavného mesta na rok 2018.

Súvisiaci obsah

Komentáre