Mesto nevyhovelo protestu prokurátora ohľadom parkoviska na Kollárovom námestí


Odborné útvary mesta sa pri svojom postoji opierajú nielen o odborné argumenty vyplývajúce zo smernej i záväznej časti územného plánu, ale tiež zo zaužívanej praxe. V rámci slovenskej metropoly boli totiž v nedávnej minulosti, v obdobne funkčne definovaných lokalitách (kód 1110) vybudované podzemné garáže. Ide napríklad o podzemné garáže na Námestí Martina Benku, pri Národnej rade SR, či na Uršulínskej ulici v historickom centre metropoly. Otázky, ktoré sa podľa protestu prokurátora týkajú vplyvov na životné prostredie, budú posudzované najmä pri rozhodovaní príslušného stavebného úradu v územnom konaní.

 

Bratislavský magistrát musel reagovať na protest prokurátora do 30 dní od jeho doručenia, pričom stanovisko s vecnými, odbornými argumentmi zaslal prokuratúre v mene mesta primátor Milan Ftáčnik. Na základe požiadaviek samosprávy pôvodne predložený projekt investor výrazne prepracoval. Ide hlavne o zníženie plochy, pod ktorou bude vybudované podzemná garáž. V prvotnej dokumentácii mala byť stavba pod celým parkom, dnes zasahuje len do 1/3 územia. Investor zároveň pristúpi k revitalizácii parku a stromy, ktoré plánoval v minulosti pre stavebné práce vyrúbať, bude musieť presadiť.

Súvisiaci obsah

Komentáre