Mesto pokračuje v revitalizácií parkov a verejných priestranstiev


Parčík medzi Záhradníckou a Jégeho už zdobia tieňomilné trvalky, akými sú napríklad pachysandra, heuchera, veternica, bergenia, lupina či čistec. Okrem toho hlavné mesto nanovo natrelo a upravilo lavičky či orezalo stromy a kry v blízkom okolí. Parčík bude udržiavaný priebežnou zálievkou záhonov, aby mohli rastliny v budúcom roku rásť a kvitnúť.

 

Tento týždeň hlavné mesto začína práce vo vnútrobloku na Šustekovej ulici v Petržalke, kde bude vysádzať nové stromy, medzi nimi okrasná slivka, magnólia, rakytník či pagaštan. Takisto bude vysádzať okrasné a ovocné kry – orgován, imelovník, bradavec či maliny, černice a ríbezle. A v neposlednom rade ich doplnia trvalky, okrasné trávy a cibuľoviny, a to levanduľa, železník, šalvia, mliečnik, palina či narcisy a cesnaky.

 

Paralelne mesto pracuje aj na ďalších  parkoch a na verejných priestranstvách. Minulý týždeň pracovníci hlavného mesta čistili parčík na komunikácii Mlynské nivy, kde orezávali zeleň, čistili chodníky a upravovali celý priestor. Okrem toho realizovali podobné práce aj na Župnom námestí či pri ceste Kutlíkova-Dolnozemská, kde pracovníci mesta okrem úpravy zelene čistili žľaby od nečistôt a nánosov.

 

Momentálne tiež pokračujú práce na revitalizácii Kamenného námestia a Námestia slobody, ktoré patria medzi jedny z najdôležitejších verejných priestorov v meste. Na Kamennom námestí mesto realizuje revitalizáciu zelených plôch, dokončuje závlahový systém a demontuje staré lavičky, ktoré nahradí novými. Nedávno boli vykonané aj dôležité kroky k záchrane a podpore veľkého solitérneho stromu – Paulownia, ktorý obohacuje námestie už mnoho rokov a je jeho symbolom.

 

Na Námestí slobody sa ukončujú práce na workoutovom ihrisku a začínajú sa práce na vybudovaní trávnatého záhonu. Na námestí sú vysadené aj nové pobytové trávniky, ktoré budú počas letných mesiacov vhodné na rodinný piknik či na rôzne formy cvičenia.

 

„Pokračujeme v revitalizáciách dôležitých verejných priestorov, ktoré boli dlhodobo zanedbávané. Paralelne tiež pracujeme aj na bežných úpravách, čisteniach či drobných revitalizáciách v meste, ktoré prispievajú k celkovému zlepšenie kvality života v Bratislave,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Súvisiaci obsah

Komentáre