Mesto pokračuje v sérií pracovných stretnutí k odstraňovaniu nelegálnej reklamy


„Odstraňovanie nelegálnej reklamy je jednou z mojich priorít a som rád, že sa nám postupne darí ju z mesta vytláčať. Okrem pravidelného odstraňovania grafitov hlavné mesto od roku 2016 odstránilo už viac ako tisíc nelegálnych reklamných zariadení. Nie je to málo, najmä vzhľadom na náročnosť administratívnych procesov, ktoré sú s tým spojené. My však nepoľavíme a budeme v tom naďalej pokračovať,“ povedal na úvod stretnutia primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Medzi problémy pri demontáži zariadení nelegálnej reklamy môžeme najmä radiť nepriznaných vlastníkov, ktorí bránia výkonu rozhodnutia a demontáži zariadení. Aj preto hlavné mesto pracuje na materiáli, ktorý bude obsahovať postup zabezpečenia súčinnosti dotknutých subjektov pri odstraňovaní reklamnej stavby, zabezpečenie ochrany zdravia a majetku či umožnenie  výkonu rozhodnutia o odstránení týchto zariadení.

 

Hlavné mesto a Asociácia vonkajšej reklamy od roku 2016 odstránili spolu vyše 1200 reklamných zariadení, ktoré boli umiestnené na území Bratislavy nelegálne. Odstránenie ďalších vyše 800 ks reklamných zariadení sa rieši súdnou cestou.

 

Ďalším cieľom je, aby do pripravovanej novely stavebného zákona bolo zakomponované ustanovenie, podľa ktorého by mestá a obce mohli regulovať vonkajšiu reklamu na svojom území. Mesto chce väčšie kompetencie v oblasti regulácie vonkajšej reklamy, aby mohlo určiť, kde reklamné zariadenie môže byť a kde nie. Magistrát nie je stavebným úradom a preto pri každej reklamnej stavbe, ktorú chce mesto odstrániť, musí požiadať o súhlas stavebné úrady v jednotlivých mestských častiach. 

Súvisiaci obsah

Komentáre