Mesto pozýva na Dni otvorených dverí k rozvoju Petržalskej osi


Útvar hlavnej architektky v rámci participatívneho procesu k spracovaniu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ pokračuje so sériou diskusií, ktoré budú tentoraz zamerané na priblíženie procesov participácie odbornej i laickej verejnosti. „Hoci zapájanie verejnosti u nás ešte nie je úplne bežnou praxou, v Bratislave sa už podarilo zrealizovať viacero zaujímavých mestských projektov, ku ktorých úspešnému riešeniu prispeli obyvatelia či už znalosťou lokálnych pomerov alebo odbornými poznatkami k danej téme,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Budú sa konať celkom dve diskusie. Prvou diskusiou bude Ako spolu tvoriť mesto, ktorá sa koná dnes (14.3.2018) v priestoroch Archy o 17.00 hod. Druhá diskusia zameraná na rozvoj územia Petržalskej osi sa bude konať zajtra (15.3.2018) taktiež v priestoroch Archy o 17.00 hod. Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní. Vstup je neobmedzený a bezplatný. 

Cieľom stretnutí je priblíženie participácie obyvateľov na projektoch mesta, vysvetlenie participácie ako možnosti vstupu do procesov tvorby mesta a diskusia o tom, ako možno využívať participáciu pri rozvoji mesta. 

Bližšie informácie ako aj program diskusných panelov nájdete v prílohe. 

Súvisiaci obsah

Komentáre