Mesto prijíma opatrenia spojené s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých


Mestská organizácia Marianum spravuje osemnásť cintorínov a urnový háj v areáli krematória. Ide o viac  ako 91 000 hrobových, kryptových a urnových miest. Každoročne si počas „dušičkového“ obdobia príde uctiť svojich blízkych do 500-tisíc návštevníkov.

Cintoríny a urnový háj bratislavského krematória v správe mestskej organizácie Marianum sú preto aj tento rok otvorené dlhšie, a to od 7.00 do 20.00 hod. Predĺžené otváracie hodiny platia do 8. novembra. Na cintorínoch budú zároveň protipožiarne hliadky zabezpečovať zvýšenú protipožiarnu pohotovosť. Okrem toho sú na cintorínoch nastavené častejšie intervaly odvážania odpadu. Kontajnery budú navyše rozmiestnené tak, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu návštevníkov. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na informačných tabuliach na vstupoch do cintorínov. Na každom cintoríne bude zároveň správca, na ktorého je možné sa v prípade potreby obrátiť.

Zdravotne ťažko postihnutí a imobilní občania sa budú môcť po cintorínoch (bratislavské krematórium, cintorín Vrakuňa a cintorín Slávičie údolie) presúvať aj elektromobilom denne v čase od 08:00 do 16:00 hod. (v prípade ak to umožnia prevádzkové možnosti).

Na bezpečnosť návštevníkov a zabezpečenie verejného poriadku bude dohliadať mestská polícia,  ktorá bude vykonávať zvýšený výkon služby v okolí bratislavských cintorínov. Zvýšené hliadky v počte približne 80 príslušníkov mestskej polície budú v okolí cintorínov zabezpečovať dohľad nepretržite do 3. novembra. Činnosť mestskej a štátnej polície bude  vzájomne úzko koordinovaná. Mestská polícia zároveň upozorňuje návštevníkov, aby si dávali pozor na osobné veci a nenechávali ich voľne položené, či už pri hroboch alebo v parkujúcich vozidlách. V prípade ak by niekto  spozoroval na cintorínoch a v ich okolí ľudí, ktorí sa správajú podozrivo, je potrebné ihneď na nich upozorniť hliadky polície, prípadne to oznámiť telefonicky na bezplatnú linku mestskej polície 159, alebo aj na linku polície 158.

Sériu opatrení doplní aj Dopravný podnik Bratislava, ktorý počas „dušičiek“ zabezpečí posilnenie spojov MHD. Aj napriek školským prázdninám DPB, a. s. vypraví počas stredy 30.10.2019 a štvrtka 31.10.2019 vozidlá MHD ako v bežný pracovný deň. V piatok – na Sviatok všetkých svätých 1.11.2019 bude premávka MHD v režime sviatok a počas soboty – Pamiatky zosnulých 2.11.2019 a nedele 3.11.2019 bude premávka v režime sobota a nedeľa.

Posilnenie spojov MHD od 1.11 – 3.11.2019:

  • na linku 37 budú vypravené kĺbové autobusy
  • na linky 204 a 207 budú vypravené kĺbové trolejbusy
  • bude vypravená mimoriadna linka X38 po trase Hl. stanica – Krematórium
  • linka 31 nebude premávať, linka 39 bude premávať v posilnenom intervale 7,5 min.
  • na konečnej zastávke Cintorín Vrakuňa bude v čase 8:00 – 18:00 pripravené záložné vozidlo, ktoré bude na pokyn dispečingu DPB, a.s. operatívne nasadené podľa aktuálnej situácie do premávky.

Všetky ďalšie úpravy liniek MHD má na svojej stránke zverejnené Dopravný podnik Bratislava, a. s..

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre