Mesto tento rok schválilo finančný príspevok 199 mnohodetným rodinám


„Som nesmierne rád, že sa záujem o túto formu pomoci zvyšuje a vieme tak reálne aspoň čiastočne pomôcť mnohodetným rodinám s bežnými výdavkami. Podpora detí je vždy dôležitá a to najmä čo sa týka vzdelávania, rozvíjania talentu a sebarealizácie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Tento rok hlavné mesto prerozdelilo sumu 48 201,74 EUR medzi 199 rodín a finančne pomohlo 895 deťom s preplatením výdavkov. Najviac rodín, presne 133, požiadalo o príspevok so 4 deťmi. S 5 deťmi požiadalo o príspevok 44 rodín, so 6 deťmi 14 rodín, so 7 deťmi 5 rodín a s 8 deťmi 3 rodiny. Priemerne na jedno dieťa pripadá v tomto roku suma 54 EUR. Rodiny s deťmi si uplatňovali najmä preplatenie nákladov spojených s návštevou základných umeleckých škôl, športových krúžkov, aktivít centier voľného času, letných táborov či lyžiarskych zájazdov. Mnohodetné rodiny mohli posielať svoje žiadosti do konca septembra.

Finančný príspevok je určený na preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevok na úhradu výdavkov na štúdium), na preplatenie jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či aktivít v športových kluboch. Takisto mohli žiadať o príspevok za účasť na výlete organizovanom školskými zariadeniami, za účasť na tábore, či pobyte v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku a v neposlednom rade aj na preplatenie cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Hlavné mesto v roku 2015 vyhovelo 177 rodinám a prispelo tak príspevkom spolu na 789 detí.

Súvisiaci obsah

Komentáre