Mesto vybralo záujemcov na prenájom plôch pre legálne grafity


Hlavné mesto ešte začiatkom apríla vypísalo výzvu, do ktorej sa mohli záujemcovia prihlásiť prostredníctvom vyplnenie dotazníka na webovej stránke mesta. Dotazník mohli vypĺňať do 17. apríla, následne v druhej polovici apríla zasadla odborná komisia, ktorá vybrala úspešných uchádzačov. Do projektu sa prihlásilo 15 jednotlivcov a 1 občianske združenie, ktoré sa venuje legálnej tvorbe grafitov. Dvaja uchádzači nesplnili stanovené podmienky a do rozhodujúceho výberu sa nedostali.

O návrhu komisie bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí. Po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom vybraní uchádzači uzatvoria zmluvu o výpožičke na dané plochy po dobu jedného roka.

Medzi vybranými plochami sú mostové piliere, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe samosprávy. Hlavné mesto poskytne vybraným uchádzačom dané objekty, ktoré môžu okrášliť podľa vlastného uváženia, avšak v súlade so zmluvnými podmienkami. Medzi nimi je napríklad maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu. 

 Zoznam plôch (hypertextové prepojenie):

 Most – 090A – Most na Rondeli D1 Prístavný most

 Ide o pilotný projekt hlavného mesta, ktorého cieľom je skultúrnenie a skrášlenie niektorých verejných priestorov a zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s grafity komunitou, ktorá sa výrazným spôsobom podieľa na vzhľade verejných priestranstiev mesta.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre