Mestská polícia dbala na bezpečnosť detí počas celého školského roka


V uplynulom školskom roku sa mestská polícia venovala i mnohým ďalším preventívnym aktivitám. So svojim mobilným dopravným ihriskom mestskí policajti zavítali do 29 materských a základných škôl, v rámci ktorých celkom 2460 detí, prostredníctvom dopravnej výchovy, učili ako sa bezpečne správať v cestnej premávke.

Okrem dopravných výchov realizovala mestská polícia aj špeciálne preventívne podujatia. Jedným z nich bola „Sekunda v živote chodca“, ktorej cieľom bolo poukázať na následky hroziace chodcom pri strete s motorovými vozidlami, aj na priechodoch pre chodcov. Ďalšia preventívna aktivita „Bratislava tours 2017“ bola realizovaná v spolupráci s Ústredným Automotoklubom SR, pričom toto podujatie malo za cieľ zapojiť do preventívnych bezpečnostných podujatí v doprave čo najširší okruh nielen detí, ale aj ich rodičov.

Veľkému záujmu sa v uplynulom školskom roku tešili i ukážky výcviku služobných psov a koní, ktoré v materských a základných školách deťom predstavili mestskí policajti zo Stanice jazdeckej polície a kynológie.

Školský rok je síce dnešným dňom oficiálne ukončený, mestská polícia však s dopravnou výchovou a ukážkami kynológov a hipológov pokračuje aj počas prázdnin, a to v materských školách a detských letných táboroch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre