Mestské lesy Bratislava reklamujú stavbu toaliet na Kamzíku


 „Hneď po mojom nástupe do funkcie sme urobili všetko pre to, aby toalety začali fungovať. Odstránili sme základné technické nedostatky a našli vhodný personál. Stavba však mala na prvý pohľad viditeľné nedostatky. Preto sme sa rozhodli dať vypracovať odborný stavebno-technický posudok,“ povedal Matej Dobšovič, riaditeľ mestskej organizácie.

Podľa  výslednej správy autorizovaného stavebného inžiniera má budova závažné technické nedostatky, viaceré veci neboli realizované v súlade s projektovou dokumentáciou. Správa konštatuje, že je potreba generálnej rekonštrukcie celého obalového plášťa budovy, t. j. strechy aj fasády.

Už teraz je vidno, že drevená fasáda vzlína vodu a odhníva. Za ňou sú však ukryté ďalšie technické nedostatky zanedbané pri výstavbe. Rovnako pod strešným plášťom kondenzuje voda v dôsledku nedostatočnej izolácie a identifikované boli aj vážne nedostatky v interiéri, napríklad zle vyspádované podlahy.

V zmysle týchto zistení mestské lesy komunikovali so zástupcom stavebnej firmy, ktorá stavbu realizovala a požiadali ich o komplexnú opravu celej budovy.

„Vzhľadom na skutočnosť, že pracujeme s verejnými prostriedkami, trváme na tom, aby bola budova generálne opravená na náklady staviteľa. Pri všetkých budúcich stavbách budeme striktne kontrolovať  kvalitu stavebných prác,“ povedal Matej Dobšovič, riaditeľ organizácie Mestské lesy Bratislava.

O Mestských lesoch v Bratislave:

spravujú vyše 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Súvisiaci obsah

Komentáre