Mestské základné umelecké školy vypísali termíny prijímacích skúšok na nový školský rok


• Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská 20, 811 01 Bratislava
tel.: +421 254 630 151
www.zusjkowalskeho.sk

Mgr. art. Ladislav Kamocsai, riaditeľ
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 25. až 27. august 2020
čas: 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod. (Laurinská 20 a Šancová 39/A)
14.00 – 17.00 hod. (Dubová 1)
miesto konania:
Laurinská 20 - do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru
Šancová 39 - do tanečného a hudobného odboru
ZŠ Dubová 1 - do hudobného, literárno-dramatického a výtvarného odboru
sídlo ZUŠ: Laurinská 20, elokované pracoviská: Šancová 39, ZŠ Dubová 1


• Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, 811 03 Bratislava
tel.: +421 254 415 552
www.zusruppeldta.eu

Mgr. art. Alexandra Pažická, riaditeľka
hudobný odbor

dátum: 25. a 26. jún 2020
čas: 13.00 - 17.30 hod.
miesto konania: Panenská 11, Bratislava
sídlo ZUŠ: Panenská 11, elokované pracoviská: ZŠ Mudroňova 83, ZŠ a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským Dunajská 13, Bratislava


• Základná umelecká škola, Radlinského 53, 811 07 Bratislava
tel.: +421 255 564 405
www.zusvytvarka.eu

Akad. mal. Lenka Hlávková, riaditeľka
výtvarný odbor

dátum: 4. september 2020
čas: 14.00 - 17.00 hod.
miesto konania: Radlinského 53, Bratislava
sídlo ZUŠ: Radlinského 53, Bratislava


• Základná umelecká škola, Exnárova 6/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421 243 421 358
www.zus-exnarova.sk

Mgr. Anna Miklovičová, riaditeľka
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 24. až 28. august 2020
(konkrétny časový harmonogram prijímacích skúšok na jednotlivé odbory bude zverejnený na webe školy do 15.8.2020
čas: 14.00 - 18.00 hod.
miesto konania: ZUŠ Exnárova 6/A, elokované pracovisko: Orenburská 31
sídlo ZUŠ: Exnárova 6/A, Bratislava 821 03
elokované pracoviská: Orenburská 31, CVČ Kulíškova 6, Bancíkovej 2, ZŠ Ostredková, ZŠ
Borodáčova, ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová, ZŠ Odborárska
iné doplnenie:
umelecké odbory v rámci jednotlivých pracovísk
Exnárova 6/A - hudobný a výtvarný odbor
Bancíkovej 2 - hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor
Orenburská 31 - hudobný, tanečný a výtvarný odbor
CVČ Kulíškova 6 - hudobný odbor
ZŠ Ostredková - hudobný odbor
ZŠ Borodáčova - hudobný odbor
ZŠ Drieňová - hudobný odbor
ZŠ Mierová - hudobný odbor
ZŠ Odborárska – hudobný odbor

• Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
tel.: +421 253 412 919
www.zussklenarova.sk

Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka, mobil: 0903 251 942
hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor

dátum: 24. a 25. jún 2020
čas: 14.00 - 18.00 hod.
miesto konania: ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 (sídlo školy) - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru
ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (elokované pracovisko školy) - do výtvarného odboru
sídlo ZUŠ: Sklenárova 5, Bratislava

Dodatočné prijímacie skúšky
dátum: 3. a 4. september 2020
čas: 14:00 – 18:00 h
miesto konania: ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5 (sídlo školy) - do hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru
ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 2 (elokované pracovisko školy) - do výtvarného odboru
sídlo ZUŠ: Sklenárova 5, Bratislava


• Základná umelecká škola, Vrbenského 1, 831 53 Bratislava
tel.: +421 244 884 543
www.zusvrbenskeho.eu

Mgr. Vladislav Katrinec, riaditeľ
hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor

dátum: 24. až 28. august 2020
čas: 13.00 - 18.00 hod.
miesto konania: Vrbenského 1– odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.
elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1– iba hudobný odbor.
sídlo ZUŠ: Vrbenského 1, elokované pracovisko: ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1


• Základná umelecká škola, Hálkova 56, 831 03 Bratislava
tel.: +421 244 632 117-9
www.zushalkova.sk

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 2. a 3. september 2020
čas: 15.00 - 18.00 hod.
miesto konania: Hálkova 56, Bratislava
sídlo ZUŠ: Hálkova 56, Bratislava


• Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 841 04 Bratislava
tel.: +421 265 420 465
www.zuskresanka.sk

Mgr. Miriam Trgová, riaditeľka
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum:29. a 30. jún 2020
čas: 14.00 - 18.00 hod.
miesto konania:
Karloveská 3 - hudobný a tanečný odbor
Sekulská 3 - literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor
ZŠ Majerníkova 62 (býv. ZŠ J. A. Komenského) - hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor
Zlatohorská ul. 18 - hudobný odbor
ZŠ Malokarpatské nám. 1- tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor
Čsl. tankistov 134, Záhorská Bystrica - hudobný, tanečný a výtvarný odbor
sídlo ZUŠ: Karloveská 3, elokované pracoviská: Sekulská 3, Karlova Ves; ZŠ Majerníkova 62, Karlova Ves; Zlatohorská ul. 18, Lamač; ZŠ Malokarpatské nám. 1, Lamač; ZŠ Hargašova ul. 5, Záhorská Bystrica; Čs. tankistov 34, Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 134, Záhorská Bystrica


• Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava
tel.: +421 264 364 387
www.zusesuchona.bratislava.sk

Mgr. Zuzana Horváthová, riaditeľka
hudobný, literárno-dramatický, tanečný, výtvarný odbor

dátum: 2. a 03. september 2020
čas: 15.00 - 17.00 hod.
miesto konania: Batkova 2, Bratislava
sídlo ZUŠ: Batkova 2, Bratislava


• Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava
tel.: +421 264 761 142
www.zusistrijska.bratislava.sk

Mgr. Vladimír Dianiška, riaditeľ
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna
tvorba
Prihlášky podávať online cez prihlasovací formulár do 20.6.2020.

dátum: 23. a 24. jún 2020
čas: 15.00 - 18.00 hod.
miesto konania: Istrijská 22, Bratislava
sídlo ZUŠ: Istrijská 22, Bratislava


• Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava
tel.: +421 263 835 035
www.zusjanaalbrechta.eu

Lucia Celecová, DiS. art., riaditeľka
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor a audiovizuálna a multimediálna
tvorba

dátum: 26. august až 10. september 2020
čas: 14.00 - 18.00 hod.
miesto konania: Topoľčianska 15, Bratislava
sídlo ZUŠ: Topoľčianska 15, Bratislava


• Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava
tel.: +421 263 453 616
www.zuspetrzalka.sk

Mgr. art. Tatiana Schlosserová, riaditeľka
hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor

dátum: 29.jún 2020
čas: 14.00 - 18.30 hod. podľa pozvania
miesto konania: Daliborovo nám. 2, Bratislava.
sídlo ZUŠ: Daliborovo nám. 2, Bratislava.

Súvisiaci obsah

Komentáre