Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh primátora Bratislavy na posilnenie financovania mestských častí


V roku 2017 inicioval primátor návrh na spravodlivejšie prerozdeľovanie financií medzi mestom a mestskými časťami. S návrhom sa mestské časti stotožnili a po jeho schválení poslancami znamená o takmer 2 mil. eur viac do rozpočtov mestských častí.

Viac informácií v schválenom dodatku Štatútu hlavného mesta:  https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/37591.pdf

Súvisiaci obsah

Komentáre