Mimoriadny oznam: Výzva k opatrnosti


V posledných dňoch sa vyskytlo viacero prípadov, kedy sa podvedení obyvatelia obrátili na médiá s tým, že v nedávnej minulosti zaplatili za sprostredkovanie a poskytnutie nájomného bytu niekoľko tisícovú úhradu. Všetky tieto podvodné transakcie a fiktívne zmluvné vzťahy išli mimo oficiálnych pravidiel a procesov hlavného mesta SR Bratislava. Podvodníci svoju dôveryhodnosť znásobujú tým, že v komunikácii s Bratislavčanmi vystupujú v mene oficiálnych zamestnancov magistrátu.

 

Primátor Milan Ftáčnik z týchto dôvodov podniká kroky vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní, aby sa takýmto podvodným praktikám, pri ktorých je absolútne neprijateľným spôsobom zneužívaná aj bratislavská samospráva, zabránilo.

 

Podvodné konanie odhalené v posledných dňoch je v rozpore s platnými pravidlami, a preto bratislavská samospráva prijala, na základe ktorých sa zisťuje, či do tohto protiprávneho konania nebol zapojený aj niektorý zo súčasných alebo bývalých zamestnancov mesta.

 

Pravidlá prideľovania mestských nájomných bytov boli po ostatných komunálnych voľbách zásadne zmenené nielen čo sa týka oficiálneho podávania žiadostí, ich registrácie, ale aj ich schvaľovania v mestských komisiách a na samotnom mestskom zastupiteľstve.

 

Vedenie hlavného mesta žiada spoluobčanov, ktorí podpísali falošné zmluvy, či zaplatili falošné faktúry a boli podvedení a zneužití, aby kontaktovali vedenie hlavného mesta SR Bratislava. V prípade, že obyvatelia budú chcieť zostať v anonymite, môžu svoj podnet poslať na protikorupčnú e-mailovú adresu: korupcia@bratislava.sk. 


Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora

Súvisiaci obsah

Komentáre