Na elektronické sčítanie obyvateľov zostáva posledných pár dní


„Máme jedinečnú možnosť napraviť sčítanie obyvateliek a obyvateľov v Bratislave, ktoré sa pred desiatimi rokmi nepodarilo. Ďalšia takáto možnosť sa nám naskytne opäť až o 10 rokov, preto prosím všetkých tých, ktorí sa ešte nesčítali, aby si našli pár minút a pomocou jednoduchého online dotazníka sa sčítali. Všetci chceme lepšie cesty, krajšie parky, viac zelene, kvalitnejšiu dopravu, väčšiu bezpečnosť, spojme pre to sily a zrátajme sa,“ vyzval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Celoštátne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prebieha do 31. marca 2021 na celom Slovensku v čisto elektronickej forme a to vyplnením sčítacieho formulára na webovej stránke https://www.scitanie.sk/ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. 

Nakoľko epidemiologická situácia nedovoľovala mať stacionárnych asistentov, ktorí by vykonávali asistované sčítanie, od apríla by malo postupne prebiehať dosčítavanie obyvateľov, kedy by asistenti chodili na požiadanie do domácností (napr. k seniorom) a pomáhali im sčítať sa. Presné informácie, ktoré budú v súlade s nariadeniami hlavného hygienika, zverejní Štatistický úrad SR v najbližších dňoch. Tí, ktorí nemajú možnosť sčítať sa, sa nemusia obávať, pretože práve toto obdobie dosčítavania im umožní sčítať sa za pomoci mestských častí a ich asistentov až do 31.10.2021. Do konca marca je však stále priestor na sčítanie sa elektronicky, čo je najrýchlejšie a zároveň aj najpohodlnejšie, preto povzbudzujeme ľudí, aby posledný týždeň využili túto možnosť.

Pre Bratislavu je tohtoročné sčítanie veľmi dôležité, nakoľko má po 10 rokoch možnosť sčítať jej obyvateľky a obyvateľov nanovo a získať spravodlivé financie, o ktoré bola ukrátená pri poslednom sčítaní v roku 2011.  Bratislava môže tohtoročným sčítaním získať až 10 miliónov eur ročne, za ktoré by mesto mohlo napríklad vysadiť 13-tisíc stromov, opraviť 111-tisíc metrov2 ciest a chodníkov alebo za ne vie postaviť 13-20 km cyklotrás v kombinácii intravilán a extravilán.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.bratislavasarata.sk. V prípade potreby sa obyvatelia budú môcť informovať aj na infolinke 0800 222 888 alebo na bratislavasarata@bratislava.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre