Na Hagarovej sa stavať nebude


Od roku 2009, kedy mestskej časti Rača prišiel návrh na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu polyfunkčného bytového domu na Hagarovej so súhlasným záväzným stanoviskom hl. mesta SR Bratislava, sa začal formovať silný odpor obyvateľov sídliska Krasňany, ktorý vyústil do masívnej petičnej akcie s takmer 4 tisíckami podpisov. Po nástupe Petra Pilinského do funkcie starostu MČ Rača v roku 2011 sa boj proti výstavbe medzi bytovými domami na Hagarovej ulici ešte zintenzívnil.

Jedinou reálnou možnosťou ako zabrániť výstavbe na Hagarovej ulici bolo ponúknuť investorovi iné pozemky, po intenzívnom skúmaní možností mu boli nakoniec do zámeny ponúknuté viaceré nehnuteľnosti: pri bývalom KS Elán, časť z nich patrí MČ Rača a časť mestu, a tiež pozemky bývalého ihriska pozemného hokeja na Mrázovej ulici  (celý vo vlastníctve mesta). Kým račianske zastupiteľstvo v októbri 2014 schválilo zámenu   pozemkov pri KS Elán, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve MČ, mestskí poslanci na poslednom zastupiteľstve v minulom volebnom období zámenu svojich nehnuteľností neodsúhlasili.

Starosta Rače Peter Pilinský a vicestarosta Rače Rastislav Žitný však materiál do nového mestského zastupiteľstva predložili opäť. Druhý pokus vo februári tohto roku presadiť medzi mestskými poslancami zámenu nehnuteľností na Hagarovej ulici bol nakoniec úspešný.

Súhlas zastupiteľstva bol však len jedným z krokov v komplikovanom procese zámeny pozemkov, pričom zámenná zmluva musela byť oboma stranami podpísaná do 90 dní od schválenia v mestskom zastupiteľstve. Niekoľko dní pred vypršaním hraničného termínu (26.5.2015) prišla mestskej časti Rača z magistrátu správa, že primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal  podpísal zámennú zmluvu . Týmto aktom možno považovať zámenu pozemkov za Hagarovu a teda nočnú moru tamojších obyvateľov za vyriešenú.

„Teším sa, že sa nám spoločne s obyvateľmi Hagarovej podarilo túto vec doviesť do zdarného konca. Ďakujem aj kolegom v mestskom parlamente, ktorí nakoniec uznali, že nešlo o zámenu nevýhodnú pre mesto, ale najmä o nápravu chýb z minulosti, ktoré traumatizovali stovky obyvateľov Hagarovej a celých Krasňan,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.

 

Kauza Hagarova v bodoch:

 1. V roku 2009 prišiel MČ Rača návrh na vydanie územného rozhodnutia na výstavbu polyfunkčného bytového domu na Hagarovej so súhlasným záväzným stanoviskom hl. mesta SR Bratislava. Obsah bol pre MČ Rača záväzný.
 2. Záväzné stanovisko hl. mesta bolo napadnuté a MČ Rača požiadala o opätovné prehodnotenie. Mesto svoje stanovisko v januári 2010 potvrdilo, a teda stavba je podľa neho v súlade s územným plánom.
 3. V roku 2012 IRP Invest s.r.o. požiadal o vydanie stavebného povolenia na výstavbu „Polyfunkčného bytového domu“.
 4. V roku 2013 spísalo 3878 obyvateľov petíciu proti výstavbe.
 5. V júni 2014 bolo podpísané Memorandum medzi MČ Rača, mestom Bratislava, investorom a vlastníkmi pozemku, ktoré získalo čas na vyjednávanie.
 6. V októbri 2014 neschválili mestskí poslanci zámenu vybraných magistrátnych nehnuteľností na Hagarovej (o výmere 1498 m2) a na Hruškovej ulici v Rači (3982 m2) za časť pozemkov na Hagarovej (1450 m2). O pár dní na to schválili naši račianski poslanci zámenu našich vybraných pozemkov (746 m2) za časť pozemkov na Hagarovej (280 m2).
 7. Starosta Pilinský rokoval s investorom a dohodol, že aspoň do konca februára 2015 sa stavať nezačne a to i v prípade, že stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.
 8. Mestskí poslanci P.Pilinský a R.Žitný predložili na rokovaní MZ opätovne materiál o zámene vybraných magistrátnych nehnuteľností za časť pozemkov na Hagarovej.
 9. 26. 2. 2015 mestskí poslanci odhlasovali zámenu pozemkov.
 10. 26. 3. 2015 starosta Pilinský podpísal zámennú zmluvu za MČ.
 11. 14. 5. 2015 primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podpísal zámennú zmluvu za mesto.

Súvisiaci obsah

Komentáre