Na Primaciálnom paláci pribudla pamätná tabuľa venovaná zakladateľom Československa


Pamätnú tabuľu vyhotovil akademický sochár Vlado Višváder. Je vyrobená z bieleho mramoru s bronzovými reliéfmi podobizní M. R. Štefánika a T. G. Masaryka ako zakladateľov 1. ČSR, na ktorej je vyfrézovaný text a zasadená aj bronzová ozdoba v podobe lipovej ratolesti ako symbolu slovanstva. Tabuľa je inšpirovaná existenciou niekdajšej pamätnej tabule T. G. Masaryka na fasáde Starej radnice.

 

 „Udalosti, ktoré sa stali pred 100 rokmi, mali pre naše mesto zásadný a kľúčový význam. Dali nášmu mestu do vienka pečať slobodomyseľnosti, otvorenosti a tolerancie k iným. Naša civilizácia prežije, len keď bude stavať na týchto hodnotách. Za vznik republiky vďačíme tisícom ľudí, ktorí hrdinsky bojovali v československých légiách a dláždili svojím odhodlaním a životmi cestu k slobode. Dvom osobnostiam ale patrí špeciálne miesto. Boli to práve M. R. Štefánik a T. G. Masaryk, ktorí sa podpísali pod vznik novej republiky Čechov a Slovákov. A hlavné mesto sa hlási k demokratickým princípom, v duchu ktorých vznikla prvá republika,“ uviedol Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy. Práve vznik Československa umožnil to, aby Bratislava neskôr písala svoj príbeh ako hlavné mesto samostatného Slovenska,“ doplnil primátor Nesrovnal.

 

Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa zúčastnila i praneter M. R. Štefánika Tamara Michaela Dudášová, ktorú teší a vyjadrila poďakovanie, že mesto osadilo pamätnú tabuľu, ktorou si pripomína osobu a osobnosť M. R. Štefánika.

 

Po slávnostnom akte odhalenia pamätnej tabule na Primaciálnom paláci nasledoval akt  kladenia vencov, ktorým si prítomní uctili pamiatku velikánov československých dejín, ktorí položili základy národnej hrdosti a spolupatričnosti a zaslúžili sa o podporu demokratických princípov v spoločnosti.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre