Nájomných bytov v Bratislave pribúda


Už tento rok k nim pribudne ďalších 48 bytov v novostavbe na Čapajevovej ulici v Petržalke. Kolaudácia je naplánovaná na august. V dome s deviatimi nadzemnými podlažiami je celkovo 16 jednoizbových a 32 dvojizbových bytov, vrátane jedného bezbariérového bytu. Bezbariérový je tiež vstup do domu, obyvateľom je zároveň k dispozícii 68 parkovacích miest.

 

V súvislosti s prideľovaním bytov už zasadala komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania pri mestskom zastupiteľstve, ktorá predložila odporúčania primátorovi Milanovi Ftáčnikovi. Komisia posudzovala aj žiadateľov spomedzi dlhoročných čakateľov zo zoznamu žiadateľov na nájomný byt, ktorým sa končí doba nájmu v ubytovniach Kopčany a Fortuna, taktiež odchovancov z detských domovov, ženy z Krízového centra či týrané ženy a tiež zdravotne ťažko postihnutých občanov. Takto pridelených je momentálne 45 bytov, o zvyšných piatich bude komisia rozhodovať v septembri.

 

Nájomný dom na Čapajevovej ulici však nie je jediným aktuálnym projektom hlavného mesta pri riešení bytovej otázky. Na dom s nájomnými bytmi sa zmení aj bývalá päťpodlažná ubytovňa s jednoizbovými bunkami Pri Habánskom mlyne. Rekonštrukciou a stavebnými úpravami, ktoré by sa mali začať na jeseň tohto roka, získa mesto celkovo 21 nových nájomných bytov, z toho 6 jednoizbových, 9 dvojizbových a 6 trojizbových. Okrem toho ďalších 71 mestských nájomných bytov vznikne výstavbou domu Pri kríži v Dúbravke. V plánovanom deväťpodlažnom dome by sa malo vybudovať 35 jednoizbových (dva pre telesne postihnutých) a 36 dvojizbových bytov. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2015 čerpaním štátnej dotácie.

 

Platné pravidlá hovoria o tom, že žiadateľ o byt musí byť prihlásený na trvalý pobyt v Bratislave (podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v Bratislave najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu) a mesačný príjem posudzovaných osôb je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či domu. Všetky nové zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na obdobie 2 rokov. Bližšie informácie sú na webovej stránke mesta www.bratislava.sk. V roku 2013 pridelilo hlavné mesto 52 bytov, v roku 2014 je to 83 bytov.

Súvisiaci obsah

Komentáre