Najväčšia hustota bytov je v bratislavskej Petržalke


Bosákova a Osuského

„Nakoľko aj na tieto dáta prišli otázky verejnosti, rozhodli sme sa zverejniť aj dataset počtu bytov v bytových a rodinných domoch,“ hovorí Pavol Škápik, vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského magistrátu. Na základe údajov Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktoré spracovala sekcia územného plánovania si návštevníci portálu môžu pozrieť odhady počtu bytov na plochách 1x1 km či dokonca 250x250 metrov.

Kde je teda v Bratislave najvyššia koncentrácia bytov? „Najviac bytov, až 1 073 v gride 250x250 metrov, je v Petržalke v oblasti ulíc Bosákova a Osuského. V poradí druhý grid podľa početnosti bytov je vo Vrakuni, tretí opäť v Petržalke, štvrtý v Dúbravke a piaty v Novom Meste,“ približuje Pavol Škápik. Tieto údaje slúžia pre analýzy územného plánovania, dopravné modely či dimenzovanie novej parkovacej politiky. Okrem toho môžu poslúžiť aj podnikateľkám a podnikateľom pri presnejšom posudzovaní nových biznis plánov - napríklad otvorenia novej pekárne, jasličiek či domova sociálnych služieb v tej-ktorej časti mesta.

Štvrť milióna bytov

V hlavnom meste je podľa dostupných údajov k dispozícii 223-tisíc bytov v bytových a rodinných domoch. Najviac z nich, 48 600, sa nachádza v najväčšej mestskej časti Petržalka. Hneď za ňou nasleduje Ružinov s takmer 45-tisíc bytmi, Nové Mesto a Staré Mesto majú približne po 24-tisíc bytov. Najmenej bytov je v mestských častiach Devín (650) a Čunovo (480). Oblasti Bratislavy, kde je najvyšší počet bytov, sa čiastočne prekrývajú s oblasťami, kde je aj najvyšší počet obyvateľov. Takýto prienik možno nájsť najmä v Petržalke v spomínanej oblasti ulíc Bosákova, Gessayovej a Osuského, ale aj v Dúbravke v okolí Saratovskej a Trhovej. Podobne je na tom aj oblasť mesta, ktorá je spojnicou mestských častí Staré Mesto, Ružinov a Nové Mesto. Podľa dát štatistického úradu pripadá na jeden byt v Bratislave 1,94 trvalo bývajúceho obyvateľa, podľa odhadu počtu obvykle bývajúcich obyvateľov Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií je to však už 2,5 človeka na jeden byt. Aj preto magistrát kvôli vyššej kvalite pracuje pri územnom plánovaní či plánovaní dopravy s rôznymi zdrojovými údajmi, aby kvalita výstupov a poskytovaných služieb bola čo najvyššia.

Súvisiaci obsah

Komentáre