Nesrovnal: Obchodná si vyžaduje aj riešenie problému s predajom alkoholu mladistvým


Ako spomenul primátor Nesrovnal: „Problémom Obchodnej ulice je v čoraz väčšej miere stúpajúci počet opitých mladistvých na ulici a ich agresivita. Po smutnom incidente, ktorý sa tu odohral, mesto posilnilo bezpečnostné opatrenia v spolupráci s príslušníkmi mestskej a štátnej polície. Pitie u mladistvých sa stáva rozšíreným javom v spoločnosti, nemali by sme byť voči tomu ľahostajní. Aj z tohto dôvodu chceme  do riešenia nepriaznivého stavu v spojitosti s nadmernou konzumáciou alkoholu a porušovaním verejného poriadku zapojiť aj ďalšie inštitúcie, ktoré sa tejto problematike venujú.“

 

Obchodná ulica patrí k jedným z najdôležitejších verejných priestorov, ktorými denne prejdú tisícky Bratislavčanov či návštevníkov mesta. Zlepšenie stavu zároveň znamená aj vylepšenie povesti tejto frekventovanej ulice, ktorá bola kedysi výkladnou skriňou Bratislavy.

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre