Nesrovnal: Podávame odvolanie vo veci hazardu, vôľa Bratislavčanov nesmie byť pošliapaná


„Urobili sme tak po včerajšom stretnutí s členmi Petičného výboru za zákaz hazardu a členmi pracovnej skupiny zloženej z poslancov Mestského zastupiteľstva. Som rád, že prítomní členovia Petičného výboru podanie tohto návrhu podporili. Spoločne robíme všetko preto, aby vôľa 136-tisíc Bratislavčanov, ktorí podpísali petíciu, ale aj všetkých odporcov hazardu nebola pošliapaná. Zároveň sme sa zhodli na tom, že je potrebné, aby Najvyšší súd rozhodol v takom čase, v ktorom predmetné VZN ešte nestratí platnosť“, povedal Nesrovnal.

Hlavné mesto žiada, aby Najvyšší súd SR rozhodol čím skôr a napravil zákonné pochybenia, ktorých sa dopustil Krajský súd vo svojom rozhodnutí. Nesmieme pripustiť, aby bolo touto cestou obmedzené, alebo dokonca popreté právo obyvateľov miest a obcí a ich volených zástupcov upraviť hazard na svojom území. Primátor Ivo Nesrovnal zároveň otvoril otázku iniciovania novej petície za zákaz hazard, k tejto veci sa petičný výbor vráti podľa posúdenia odvolanie hlavného mesta na Najvyššom súde.

„Nevylučujem ani takú možnosť, dnes je však ako sme sa zhodli s petičným výborom, potrebné urobiť všetko pre to, aby bola jasne rešpektovaná vôľa desaťtisícov Bratislavčanov z existujúcej petície. Aby Najvyšší súd vo veci riadne rozhodol a odstránil evidentné pochybenia obsiahnuté v uznesení Krajského súdu v lehote, v ktorej VZN nestratí platnosť. Verím, že Najvyšší súd rozhodne v prospech obyvateľov Bratislavy. Pretože záujem finančných skupín a oligarchov hazardu nesmie prevládnuť nad záujmom slušných ľudí. Niekomu veľmi záleží na tom, aby sa hazard v Bratislave znova rozrastal. Urobím však všetko preto, aby vôľa Bratislavčanov nebola pošliapaná“, povedal Nesrovnal.

Súvisiaci obsah

Komentáre